پایگاه اطلاع رسانی

مراسم رونمایی از اتحادیه دیجیتال صنف کفش های ماشینی و لاستیکی

  • جمعه 04 خرداد 1397 23:43
مراسم رونمایی از اتحادیه دیجیتال صنف کفش های ماشینی و لاستیکی

شماره قسمت: 1

اولین اتحادیه دیجیتال صنف کفش های ماشینی و لاستیکی با حضور رئیس اتاق اصناف و روسای سایر اتحادیه راه اندازی شد.

در مراسم رونمایی از اتحادیه دیجیتال صنف کفش های ماشینی و لاستیکی، هدف راه اندازی چنین اتحادیه ای بررسی و با رئیس اتاق اصناف نیز مصاحبه شد.

سایر قسمت‌ها

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها