پایگاه اطلاع رسانی

گزارش استارت آپ دیرین دیرین

  • دوشنبه 07 خرداد 1397 09:48
گزارش استارت آپ دیرین دیرین

شماره قسمت: 1

گزارش از نحوه ساخت استارت آپ دیرین دیرن همراه با مصاحبه تهیه کننده این استارت پاپ و دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

گزارش از نحوه ساخت استارت آپ دیرین دیرن همراه با مصاحبه تهیه کننده این استارت پاپ و دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

سایر قسمت‌ها

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها