پایگاه اطلاع رسانی

گزارش استفاده مردم از مهمانپذیران کشور

  • چهارشنبه 23 خرداد 1397 11:42
گزارش استفاده مردم از مهمانپذیران کشور

شماره قسمت: 1

با توجه به فصل تابستان مهمانپذیران کشور نسبت به ایجاد ظرفیتهای لازم برای پذیرش مسافر در کشور تاکید دارند بطوریکه اکنون بیش از 300 مهمانپذیر با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال در کشور فعالند.

سایر قسمت‌ها

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها