پایگاه اطلاع رسانی

گزارش شرکت طیف گستر طاها

  • پنجشنبه 10 خرداد 1397 18:35
گزارش شرکت طیف گستر طاها

شماره قسمت: 1

این گزارش به عملکرد و اشتغالزایی شرکت طیف گستر طاها که در حوزه فتو گرامتری هوایی فعالیت می کند پرداخته است.

سایر قسمت‌ها

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها