پایگاه اطلاع رسانی

گفتگو با آقای مهاجر رییس کنفدراسیون صنعت

  • چهارشنبه 09 خرداد 1397 16:27
گفتگو با آقای مهاجر رییس کنفدراسیون صنعت

شماره قسمت: 1

رییس کنفدراسیون صنعت ایران گفت: حمایت از صنعت توسعه اقتصادی و رونق چرخه اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

سایر قسمت‌ها

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها