گزارش آگهی

برنج گیلان - چوبر

  • سه شنبه 16 آبان 1396 21:54
برنج گیلان - چوبر

شماره قسمت: 100

ظرفیت های تولید برنج ایرانی در چوبر گیلان

گزارش جامع گروه اعزامی شبکه ایران کالا به مراحل تولید و برداشت و فروش برنج هاشمی درجه یک گیلان در منطقه چوبر - گزارشگر علیرضا شوکتی

سایر قسمت‌ها

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها