صنعت سمنان

تیزر دروازه ارگ سمنان

  • دوشنبه 27 فروردین 1397 17:53
تیزر دروازه ارگ سمنان

شماره قسمت: 1

دروازه ارگ سمنان مربوط به دوره قاجار جزو بناهای تاریخی و گردشگری این شهر است که در وسط میدان ارگ سمناان واقع شده است.

سایر قسمت‌ها

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها