کهن دژ

فرش خاتم بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران

 • سه شنبه 24 بهمن 1396 00:48
فرش خاتم بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران

شماره قسمت: 1

فرش خاتم صنایع نساجی خاتم از بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران می باشد که در شهرک صنعتی سلیمان صباحی آران و بیدگل، فعالیت خود را با استفاده از کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه های بافندگی آغاز نموده. این شرکت با مساحت 25000 متر مربع با هدف اشتغال زایی به تعداد 87 نفر ومیزان سرمایه گذاری پانصد میلیارد ریال گامی بزرگ برای تولید ملی برداشته .

سایر قسمت‌ها

 • تیزر فرش خاتم بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران

  تیزر فرش خاتم بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران (1)

  فرش خاتم صنایع نساجی خاتم از بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران می باشد که در شهرک صنعتی سلیمان صباحی آران و بیدگل، فعالیت خود را با استفاده از کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه های بافندگی آغاز نموده. این شرکت با مساحت 25000 متر مربع با هدف اشتغال زایی به تعداد 87 نفر ومیزان سرمایه گذاری پانصد میلیارد ریال گامی بزرگ برای تولید ملی برداشته .

 • فرش خاتم بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران

  فرش خاتم بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران (1)

  فرش خاتم صنایع نساجی خاتم از بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران می باشد که در شهرک صنعتی سلیمان صباحی آران و بیدگل، فعالیت خود را با استفاده از کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه های بافندگی آغاز نموده. این شرکت با مساحت 25000 متر مربع با هدف اشتغال زایی به تعداد 87 نفر ومیزان سرمایه گذاری پانصد میلیارد ریال گامی بزرگ برای تولید ملی برداشته .

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها