تجارت | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • افزایش تقاضای توزیع کنندگان سیگار را گران کرد

    افزایش تقاضای توزیع کنندگان سیگار را گران کرد

    رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه افزایش فعلی قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده ناشی از انتظارات تورمی است، گفت که به جز یک شرکت، تولیدکنندگان هنوز قیمت‌های جدید خود را اعمال نکرده‌اند.

جدید ترین برنامه ها