صنعت و معدن | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • مقایسه چهار بازار موازی در سال ۹۹/روند معکوس عرضه و تقاضا در بازار مسکن

    مقایسه چهار بازار موازی در سال ۹۹

    بورس در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۵۵ درصد بیشترین بازدهی را در بین چهار بازار موازی به خود اختصاص داد و بازار مسکن شهر تهران با ۸۵ درصد رشد در جایگاه بعدی قرار گرفت.

جدید ترین برنامه ها