گفتگوی روز | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

 • تاثیر برجام بر افزایش تورم

  تاثیر برجام بر افزایش تورم

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه و جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی به بررسی تاثیر سیاست ارز ترجیحی و برجام بر روند تورمی کشور پرداختند.

 • تورم؛ ریشه تمام مشکلات اقتصادی

  تورم؛ ریشه تمام مشکلات اقتصادی

  آقایان روح الله امام وردی استاد دانشگاه و ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی در مورد تصمیمات دولت برای کنترل تورم به گفتگو پرداختند.

 • پرداخت یارانه نقدی از عوامل ایجاد تورم است

  پرداخت یارانه نقدی از عوامل ایجاد تورم است

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، پیمان مولوی کارشناس اقتصادی و کامران ندری استاد دانشگاه امام صادق به بررسی سیاست های تورم زای دولت و شاخص تورم ماهانه پرداختند.

 • نرخ تورم خرداد، بالاترین تورم ۷۰ سال گذشته کشور

  نرخ تورم خرداد، بالاترین تورم ۷۰ سال گذشته کشور

  آقایان عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، مصطفی صفاری اقتصاددان و وحید شقاقی شهری مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به بررسی دلایل ایجاد تورم در سه ماه نخست سال پرداختند.

 • پول داغ یکی از عوامل موثر بر افزایش تورم

  پول داغ یکی از عوامل موثر بر افزایش تورم

  آقایان مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان و محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس اقتصادی به بررسی نظام بانکی، نرخ سود، نرخ بهره بانکی، گردش پول و مفهوم پول داغ پرداختند.

 • تحریم ها تنها دلیل تورم نیست

  تحریم ها تنها دلیل تورم نیست

  آقایان عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه، رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و عبدالکریم حسین پور استاد دانشگاه خلیج فارس انواع تورم و راهکارهای مهار آن را بررسی کردند.

 • راهکارهایی برای بهبود رشد اقتصادی در کشور

  راهکارهایی برای بهبود رشد اقتصادی در کشور

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، مصطفی دین محمدی استاد دانشگاه زنجان، پیمان مولوی کارشناس اقتصادی، مرتضی افقه استاد دانشگاه شهید چمران، عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، مصطفی صفاری اقتصاددان، قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد و روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز به بررسی راهکارهایی برای رسیدن و حرکت به سمت تعادل اقتصادی در سال ۱۴۰۱ پرداختند.

 • بانک مرکزی مهمترین عامل ایجادکننده بی ثباتی اقتصادی

  بانک مرکزی مهمترین عامل ایجادکننده بی ثباتی اقتصادی

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز و حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان به بررسی ناهماهنگی و نداشتن برنامه ریزی دستگاه های دولتی و نقش آن ها در بی ثباتی اقتصادی پرداختند.

 • موجودی کالاهای اساسی کشور

  موجودی کالاهای اساسی کشور

  سخنگوی گمرک گفت: تا سی ام خرداد 4 میلیون و 331 هزار تن کالا در مبادی ورودی کشور قرار داشتند که دو میلیون و 968 هزار و 470 تن تخلیه شدند و در بنادر نگهداری می شوند .

 • شاهین صنعت تولیدکننده دستگاه های بالانس صنعتی دینامیک

  شاهین صنعت تولیدکننده دستگاه های بالانس صنعتی دینامیک

  مدیر شرکت شاهین صنعت گفت: این شرکت تولید کننده دستگاه های بالانس صنعتی دینامیک است که سابقه سی ساله دارد.

 • ثبات اقتصادی در گرو داشتن سیاست مالی واحد در ارگانهاست

  ثبات اقتصادی در گرو داشتن سیاست مالی واحد در ارگانهاست

  آقایان تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران، محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه به بررسی لزوم استفاده از نظام واحد سیاست مالی در مورد هزینه ها و یارانه های دولت و شرکت های دولتی پرداختند.

 • وزارت صمت؛ متولی سیاست گذاری یا فرصت سوزی؟

  وزارت صمت؛ متولی سیاست گذاری یا فرصت سوزی؟

  آقایان علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن، روح الله امام وردی استاد دانشگاه، عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو و محمد بخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به مشکلات موجود در وزرات صمت و حوزه صنعت خودرو پرداختند.

 • بی برنامگی دولت دلیل بی ثباتی اقتصادی

  بی برنامگی دولت دلیل بی ثباتی اقتصادی

  آقایان علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق به بررسی بی ثباتی اقتصادی کشور ناشی از ناهماهنگی بین وزارت خانه ها و عدم وجود برنامه ریزی سیاست گذاران دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی پرداختند.

 • تورم، وزنه اصلی در بی ثباتی اقتصادی کشور

  تورم، وزنه اصلی در بی ثباتی اقتصادی کشور

  آقایان رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، مصطفی صفاری اقتصاددان و محمد حسن زاده استاد دانشگاه محقق اردبیلی در مورد دستگاه های اقتصادی کشور و ایحاد ثبات اقتصادی به گفتگو پرداختند.

 • راه های تعیین مالیات بر مشاغل

  راه های تعیین مالیات بر مشاغل

  آقای مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور به بررسی راه های تعیین مالیات برای مشاغل مختلف پرداخت.

 • فرصت سوزی و اتلاف منابع آسیب های حاصل از استعفا برای کشور

  فرصت سوزی و اتلاف منابع آسیب های حاصل از استعفا برای کشور

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، مرتضی افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و مهدی حمزه پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق دلایل استعفای وزیر کار را بررسی کردند.

 • ترمیم کابینه دولت با استعفای وزیر کار؟

  ترمیم کابینه دولت با استعفای وزیر کار؟

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، مصطفی دین محمدی استاد دانشگاه زنجان و علی صادقی همدانی کارشناس اقتصادی به بررسی وظایف وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و دلایل استعفای وزیر این وزارت خانه پرداختند.

 • آگاهی از قوانین مالیاتی موجب فرارهای مالیاتی مودیان می شود

  آگاهی از قوانین مالیاتی موجب فرارهای مالیاتی مودیان می شود

  آقایان مجتبی برقبانی دکتری کسب و کار، قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد، جعفر قادری نماینده مجلس و علی فاضلی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف در مورد قوانین مالیاتی و ناآگاهی مودیان از این قوانین و فرارهای مالیاتی گفتگو کردند.

 • تعیین مالیات بر اساس میزان درآمد مودیان از طریق درگاه های بانکی

  تعیین مالیات بر اساس میزان درآمد مودیان از طریق درگاه های بانکی

  آقایان پیمان مولوی اقتصاددان، حمیدرضا رستگار مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر عظیمی پزشک جراح به بررسی تعیین مالیات برای اصناف و نحوه حسابرسی به این مسئله پرداختند.

 • اصلاح نظام مالیاتی مولد تولید و سرمایه گذاری

  اصلاح نظام مالیاتی مولد تولید و سرمایه گذاری

  آقایان محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان و ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی به بررسی لزوم اصلاح ساختاری با استفاده از اصلاح نظام مالیاتی پرداختند.

 • اخذ مالیات بر پایه اعتماد

  اخذ مالیات بر پایه اعتماد

  آقایان علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مصطفی صفاری اقتصاددان و شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور به بررسی روند اخذ مالیات در کشور و طرح اصلاح ساختاری قانون مالیات پرداختند.

 • خودکفایی پنبه در سه سال

  خودکفایی پنبه در سه سال

  مجری طرح پنبه در گفتگو با شبکه ایران کالا در خصوص اینکه چطور می‌توان کشاورزان را مجاب کرد که به جای برنج که قیمت بالایی دارد پنبه کشت کنند گفت: چند مسیر برای اینکه برای خودکفایی در پنبه برسیم باید انجام بدهیم ،

 • آرزوی تولیدکنندگان، پیوستن به زنجیره تامین جهانی از طریق حمل و نقل ریلی

  آرزوی تولیدکنندگان، پیوستن به زنجیره تامین جهانی از طریق حمل و نقل ریلی

  آقایان سید حسن موسوی کارشناس مسائل حمل و نقل ریلی، رضا میرمیران استاد ارشد اقتصاد حمل و نقل دانشگاه سولنت انگلستان و محمد رجبی رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و مسافری و نایب رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته به بررسی مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی کشور و آن چه که باعث جلوگیری از توسعه این صنعت می شود پرداختند.

 • توسعه حمل و نقل ریلی و بهسازی زیرساخت ها

  توسعه حمل و نقل ریلی و بهسازی زیرساخت ها

  آقایان عباس خطیبی عضو هیئت مدیره و معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها، محمد رجبی رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته و سید حسن موسوی نژاد کارشناس مسائل حمل و نقل ریلی به بررسی میزان توسعه و بهسازی زیرساخت ها و خطوط ریلی کشور پرداختند.

 • دیدگاه امام (ره) اقتصاد اسلامی با محوریت عدالت بود

  دیدگاه امام (ره) اقتصاد اسلامی با محوریت عدالت بود

  آقایان علیرضا داوودی کارشناس ارشد مسائل سیاسی و رسانه، حسن غفوری فرد مشاور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمیدرضا مقصودی عضو هیئت علمی دانشگاه قم به بررسی مکتب معمار کبیر انقلاب پرداختند.

 • ایفای ناروا در مبادلات تجاری و عرفی

  ایفای ناروا در مبادلات تجاری و عرفی

  قاضی دادگاه دادگستری تهران در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: امری که در جامعه یا کشوری ممکن است براثر اشتباه یا رفتار عامدانه رخ بدهد این است که وجوهی به افرادی واریز یا دریافت بشود که عملا دریافت کننده حقی نداشته است.

 • رعایت عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی (ره)

  رعایت عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی (ره)

  آقایان محمد علیزاده استاد دانشگاه لرستان، ابوذر یاسری استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین و احسان زنگنه مدرس دانشگاه دیدگاه های امام خمینی (ره) را در مورد برپایی عدالت اقتصادی و اجتماعی و ریشه کنی فقر بررسی کردند.

 • صدور پایان کار شرط بهره برداری از ساختمان

  صدور پایان کار شرط بهره برداری از ساختمان

  آقایان مهدی روانشاد نیا استاد دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، عزت الله تقی زاده قهی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده معماری دانشگاه تهران، کوروش خواجوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و مجید پرچمی جلال استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران به بررسی قوانین نظام مهندسی و اجرای ضوابط مربوط به قوانین ساختمان پرداختند.

 • نظارت ناظر ذی صلاح؛ ضامن ایمنی ساختمان

  نظارت ناظر ذی صلاح؛ ضامن ایمنی ساختمان

  آقایان سیف الله همتی استاد دانشکده عمران دانشگاه سمنان، اسماعیل حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، هوشنگ فروغمند اعرابی استاد دانشکده هنر، امیر علیخانی استاد بازنشسته عمران و کارشناس پایه یک عمران و کمیل صرامی کارشناس ارشد سازمان نظام مهندسی در مورد قوانین سازمان نظام مهندسی و نقش ناظرین در رصد ایمنی ساختمان ها گفتگو کردند.

 • تعطیلات پیش رو مسبب افزایش قیمت ارز در بازار

  تعطیلات پیش رو مسبب افزایش قیمت ارز در بازار

  آقای کامران سلطانی زاده عضو کانون صرافان علل روند افزایشی دلار در بازار برای تعطیلات پیش رو را بررسی کرد.

 • قیمت طلا در تعطیلات آخر هفته

  قیمت طلا در تعطیلات آخر هفته

  آقای کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از روند بازار طلا در تعطیلات پیش رو خبر داد.

 • ماده صد شهرداری ها مسیری برای دور زدن قانون با پول

  ماده صد شهرداری ها مسیری برای دور زدن قانون با پول

  آقایان اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، مجید پور جنابی استاد دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی، سعید عسگری کارشناس ارشد عمران و بیژن خطیبی کارشناس ارشد عمران به بررسی روند نظارت و اجرا ساخت و ساز و عدم توجه شهرداری به تذکرات مهندسین ناظر پروژه پرداختند.

 • ایمنی شرط توسعه ساخت و ساز

  ایمنی شرط توسعه ساخت و ساز

  آقای کوروش خواجوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، حسن ابراهیمی کارشناس ارشد ایمنی معماری، حسام الدین قیاسی مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای نظام مهندسی استان تهران، مهران کوهی کمالی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کشور و امیر علیخانی بازنشسته عمران و کارشناس پایه یک عمران به بررسی مشکلات ایمنی ساختمان ها و وجود شرکت های معتبر در امر اجرا پروژه های ساختمانی پرداختند.

 • لزوم اهمیت به گزارشات مهندسین ناظر برای حفظ ایمنی ساختمان

  لزوم اهمیت به گزارشات مهندسین ناظر برای حفظ ایمنی ساختمان

  آقایان فرهاد شریف کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت و DBA, صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس، کوروش خواجوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و حسام الدین قیاسی مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای نظام مهندسی استان تهران به بررسی مشکلات ایمنی ساختمان ها بر اساس قوانین موجود و صدور مجوزهای ساخت و ساز پرداختند.

 • شرکت مهرپویان تولیدکننده تجهیزات بیمارستانی

  شرکت مهرپویان تولیدکننده تجهیزات بیمارستانی

  آقای بیگدلی مدیرعامل شرکت مهرپویان تولیدکننده تجهیزات بیمارستانی در مورد تولیدات این شرکت گفتگو کرد.

 • شرکت صنایع فلزی معلولین ایران

  شرکت صنایع فلزی معلولین ایران

  صنایع فلزی معلولین پیشگامان آتیه سازان سلامت که با نام تجاری صنایع فلزی معلولین فعالیت می‌کند، یکی از شرکت‌های پیشگام در زمینه ساخت و فروش وسائل پزشکی و هتلینگ و مبلمان بیمارستانی در ایران است. 

 • طرح های تشویقی صنعت برق برای مشترکان

  طرح های تشویقی صنعت برق برای مشترکان

  آقای رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور از تامین برق و رفع کمبود در فصل تابستان خبر داد.

 • تحقق وعده تولید دو میلیون دستگاه خودرو از طرف وزیر صمت در هاله ای از ابهام

  تحقق وعده تولید دو میلیون دستگاه خودرو از طرف وزیر صمت در هاله ای از ابهام

  آقایان فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو، علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهدی حمزه پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق و سام سکوتی بداغ کارشناس اقتصادی به بررسی تنظیم بازار خودرو با محقق شدن وعده وزیر صمت پرداختند.

 • راهکار تعادل در بازار خودرو؛ واردات یا افزایش تولید؟

  راهکار تعادل در بازار خودرو؛ واردات یا افزایش تولید؟

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه علم و صنعت و حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در مورد چالش های موجود در صنعت خودروسازی و راهکارهای فروکش کردن التهابات بازار گفتگو کردند.

 • افزایش قدرت خرید جامعه؛ افزایش امنیت غذایی

  افزایش قدرت خرید جامعه؛ افزایش امنیت غذایی

  آقایان قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه، حامد نجفی علمدار استاد دانشگاه تربیت مدرس و منصور انصاری پژوهشگر و متخصص کشاورزی به بررسی اهمیت امنیت غذایی کشور و سیاست گذاری در این حوزه پرداختند.

 • افزایش قیمت مرغ و تغییر الگوی مصرف

  افزایش قیمت مرغ و تغییر الگوی مصرف

  قایان عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، علی رضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، حبیب الله اسدنژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، ذبیح الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران به بررسی تاثیر حذف ارز ترجیحی از نهاده ها بر قیمت مرغ پرداختند.

 • دخالت دولت مانع از افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت در خودروسازی

  دخالت دولت مانع از افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت در خودروسازی

  آقایان فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو، حسن جمالی کاظمینی عضو انجمن قطعه سازان، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان و مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو به بررسی فرآیندهایی که منجر به افزایش بهره وری در صنعت خودرو می شود پرداختند.

 • بانک ها مالک بیشترین خانه های خالی

  بانک ها مالک بیشترین خانه های خالی

  عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مهمترین مزیت دریافت مالیات از خانه های خالی خروج بانک ها از بنگاه داری است.

 • غفلت نمایندگان از ایفای نقش ملی

  غفلت نمایندگان از ایفای نقش ملی

  آقای روح الله ایزدخواه نماینده مجلس گفت: برخی نمایندگان فقط به حوزه انتخابی خود توجه داشته و از نقش ملی خود غافل شده اند.

 • وظایف مجلس شورای اسلامی چیست؟

  وظایف مجلس شورای اسلامی چیست؟

  آقایان یعقوب اندایش رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، جعفر قادری نماینده مجلس، علی رضا حسن زاده استاد دانشگاه کرمان و روح الله ایزدخواه نماینده مجلس روند قانون گذاری و نظارت مجلس را بررسی کردند.

 • آیا مجلس در راس امور است؟

  آیا مجلس در راس امور است؟

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز،رضا تقی پور انوری نماینده مجلس، عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد و الهویردی دهقانی نماینده مجلس به بررسی شرح وظایف مجلس پرداختند.

 • آیا طرح آزاد سازی واردات خودرو به ضرر خودروسازان داخلی است؟

  آیا طرح آزاد سازی واردات خودرو به ضرر خودروسازان داخلی است؟

  آقایان مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو و مهدی حمزه پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق به بررسی وضعیت آینده طرح آزادسازی واردات خودرو پرداختند.

 • نماینده مجلس؛ وعده افزایش تولید خودرو محقق نشد، کاهش تولید هم داشته‌ایم‌

  نماینده مجلس؛ وعده افزایش تولید خودرو محقق نشد، کاهش تولید هم داشته‌ایم‌

  آقای مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه چشم انداز شبکه ایران کالا گفت: با بررسی آمار متوجه می شویم نه تنها وعده وزیر صمت در خصوص افزایش میزان تولید خودرو در کشور محقق نشده بلکه کاهش تولید هم داشته ایم

 • پايش بازار ميوه و تره بار و بررسي ميزان توليد اين محصولات در کشور

  پايش بازار ميوه و تره بار و بررسي ميزان توليد اين محصولات در کشور

  گفتگو با آقاي دارايي نژاد رئيس اتحاديه بار فروشان در خصوص وضعيت بازار ميوه، صيفي و فرنگي جات

 • بررسي روند توليد و توزيع مرغ پس از حذف ارز ترجيحي و با قيمت جديد

  بررسي روند توليد و توزيع مرغ پس از حذف ارز ترجيحي و با قيمت جديد

  گفتگو با آقاي اسدالله نژاد مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي کشور 

 • واردات، راهکار کاهش التهاب در بازار خودرو

  واردات، راهکار کاهش التهاب در بازار خودرو

  آقایان مجتبی رضاخواه نماینده مجلس، مهدی دادفر رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو، کاظمی سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، حسن کریمی سنجری کارشناس بازار خودرو و ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به بررسی وضعیت بازار خودرو بعد از آزاد سازی واردات خودرو پرداختند.

 • نمایشگاه بین المللی اینوتکس؛ یک فرصت برای شکوفایی شرکت های دانش بنیان

  نمایشگاه بین المللی اینوتکس؛ یک فرصت برای شکوفایی شرکت های دانش بنیان

  آقایان مجتبی برقبانی دکتری کسب و کار، غلامرضا عظیمی جراح و متخصص فک و صورت، سجاد عباسی فشمی دبیر یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فن آوری اینوتکس و امیرحسین محمودی مدیرعامل شرکت دانش بنیان آسان لیزر ساخت به بررسی نمایشگاه بین المللی اینوتکس و موفقیت های حاصل شده از طریق این نمایشگاه برای شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها پرداختند.

 • بایدها و نبایدهای یارانه معیشتی

  بایدها و نبایدهای یارانه معیشتی

  آقایان قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه، حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان، عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه و علی رضا پورفرج استاد دانشگاه مازندران مشکلات پرداخت یارانه معیشتی و آثار تورمی آن را بررسی کردند.

 • ابطال سند تجاری در وجه حامل

  ابطال سند تجاری در وجه حامل

  دیوسالار رئیس دادگاه دادگستری تهران گفت: ما یک مقرات کهنه ای در قانون تجارت داریم که به سال 1310 بر می گردد که با  گذشت 90 سال کارآیی خودش را حفظ کرده و به فریاد جامعه حقوقی و مردم رسیده است.

 •  ام پیکو تولیدکننده تجهیزات خاص قالب بتن و ساخت انواع گریتینگ

   ام پیکو تولیدکننده تجهیزات خاص قالب بتن و ساخت انواع گریتینگ

  مدیر شرکت ام پیکو (مشبک پردازان) گفت: از سال 1379 فعالیت این شرکت آغاز شد و کار این شرکت در زمینه تجهیزات قالب‌بندی بتن به طور کلی و به صورت خاص قالب های خاصی است که شرکت های دیگر انجام نمی دهند.

 • استفاده از کالابرگ الکترونیک برای تامین نیاز دهک های پایین جامعه

  استفاده از کالابرگ الکترونیک برای تامین نیاز دهک های پایین جامعه

  آقایان علی رضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز و مصطفی صفاری اقتصاددان به بررسی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در کشور بعد از آزاد سازی قیمت کالاها برای اقشار کم درآمد پرداختند.

 • معرفي مجموعه طراحي قطعات خودرو «ديزاينو كيت»

  معرفي مجموعه طراحي قطعات خودرو «ديزاينو كيت»

  مدير عامل شركت «ديزاينو كيت» در گفتگو با شبكه ايران كالا درباره فعاليت اين شركت گفت: در حوزه فيس ليفت خودروهاي لوكس و برندهاي خارجي فعاليت مي كنيم و چهره ماشين از مدل 2000 به بالاتر ارتقا مي دهيم و طراحي داخلي ماشين كه كار طراحان ايراني است را  انجام مي دهيم.

 • کوچک شدن سبد خانوار؛ کاهش رفاه و توان تامین نیازهای اساسی

  کوچک شدن سبد خانوار؛ کاهش رفاه و توان تامین نیازهای اساسی

  آقایان سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه، محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی، علی رضا حسن زاده استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و محمد حسن زاده استاد دانشگاه محقق اردبیلی به بررسی آثار تورم بر خوراک و مسکن و سایر خدمات موجود در سبد خانوار پرداختند.

 • آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر سفره خانوار

  آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر سفره خانوار

  آقای عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، علی سعدوندی اقتصاددان، مرتضی افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به بررسی آثار تورمی حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و اثری که بر سفره خانوار می گذارد پرداختند.

 • افزایش قیمت آرد

  افزایش قیمت آرد

  آقای احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بررسی افزایش قیمت آرد در کشور پرداخت.

 • بررسی قیمت ارز

  بررسی قیمت ارز

  آقایان کشتی آرای نایب رئیس انجمن طلا و جواهر تهران و کامران سلطانی زاده عضو کانون صرافان به بررسی قیمت طلا، سکه و ارز در هفته پیش رو پرداختند.

 • افزایش قیمت اینترنت

  افزایش قیمت اینترنت

  آقای مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بررسی علل افزایش قیمت تعرفه های اینترنت در کشور پرداخت.

 • افزایش قیمت ماکارونی در کشور

  افزایش قیمت ماکارونی در کشور

  آقایان جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی، محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان نان های حجیم و نیمه حجیم تهران، حسین یزدجردی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران، علیرضا شاه کرمی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مجید حسنی مقدم سرپرست دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به بررسی افزایش قیمت گندم و ماکارونی در کشور و مشکلات مربوط به آن پرداختند.

 • مشکلات موجود در روند اصلاح نظام بانکداری الکترونیک

  مشکلات موجود در روند اصلاح نظام بانکداری الکترونیک

  آقایان علیرضا حسن زاده استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، عباس معمارنژاد عضو هیئت مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران، صادق رحمانی مدیر طرح و توسعه بیمه داد، حسین محمدزاده بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت وندور لیست ایران، ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق به بررسی اصلاح نظام بانکداری الکترونیک و مشکلات موجود در این حوزه پرداخت.

 • لزوم استفاده از تکنولوژی در حوزه بانکداری و کاهش هزینه ها

  لزوم استفاده از تکنولوژی در حوزه بانکداری و کاهش هزینه ها

  خانم مینا مهرنوش استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و آقایان مصطفی صفاری اقتصاددان، علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان و قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد به بررسی کسب و کارهای آنلاین و ورود تکنولوژی به حوزه بانکداری و بازارهای مالی پرداختند.

 • کسب و کارهای آنلاین یک نوع کسب و کار دانش بنیان است

  کسب و کارهای آنلاین یک نوع کسب و کار دانش بنیان است

  آقایان رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، مجتبی برقبانی دکتری کسب و کار، عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد و خانم مینا مهرنوش استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به بررسی کسب و کارهای آنلاین و مشکلات موجود در این حوزه پرداختند.

 • بررسي بازار رايانه و قطعات

  بررسي بازار رايانه و قطعات

   رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران گفت: اين اتحاديه 14 رسته كاري دارد كه يك رسته هم به تازگي اضافه شده كه اين رسته مهم «تعمير دستگاه‌هاي ماينر» هست كه بعد از مدت‌ها اين رسته در اختيار اين اتحاديه قرار گرفت.

 • اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس کالا

  اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس کالا

  آقایان قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد، الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی و محمد حسن زاده استاد دانشگاه محقق اردبیلی به بررسی عرضه خودرو در بورس کالا، مزایا و معایب آن پرداختند.

 • شرکت پاترا تجارت تولید کننده انواع قابلمه های سرامیکی با نشان تجاری "وارمی"

  شرکت پاترا تجارت تولید کننده انواع قابلمه های سرامیکی با نشان تجاری "وارمی"

  خانم آیدا یگانه مدیر منابع انسانی شرکت پاترا تجارت تولید کننده انواع قابلمه های سرامیکی با نشان تجاری وارمی به معرفی محصولات این شرکت پرداخت.

 • کارشناسان اقتصادی؛ عرضه خودرو در بورس کالا موجب کاهش قیمت نمی شود

  کارشناسان اقتصادی؛ عرضه خودرو در بورس کالا موجب کاهش قیمت نمی شود

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه و داوود چراغی کارشناس اقتصادی به بررسی مشکلات عرضه خودرو در بورس کالا پرداختند.

 • فرصت طلایی برای عرضه کالا در بورس کالای کشور

  فرصت طلایی برای عرضه کالا در بورس کالای کشور

  خانم طاهره جهانی کارشناس بازار سرمایه و آقایان پیمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و حسین محمدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی مزیت های بورس کالا در کشور پرداختند.

 • معرفی ظرفیت های شهرک های صنعتی استان لرستان

  معرفی ظرفیت های شهرک های صنعتی استان لرستان

  آقای رازانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان به بررسی ظرفیت این شهرک ها و پتانسیل های موجود در استان پرداخت.

 • رمزگشایی از مقررات چک

  رمزگشایی از مقررات چک

  آقای دیوسالار رئیس دادگاه دادگستری تهران به بررسی قوانین و مقررات مربوط به صدور چک و گواهی عدم تادیه آن پرداخت.

 • عضو ‌کمیسیون صنعت و معدن مجلس: انحصار دولت بر صنعت خودروسازی باید کاملا از بین برود

  عضو ‌کمیسیون صنعت و معدن مجلس: انحصار دولت بر صنعت خودروسازی باید کاملا از بین برود

  آقایان مصطفی صفاری اقتصاددان، روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه و علیرضا حسن زاده استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان به بررسی رفع انحصار دولت از صنعت خودرو و ضرورت عرضه خودرو در بورس کالا پرداختند.

 • عرضه خودرو و لوازم خانگی در بورس کالا، آری یا نه؟

  عرضه خودرو و لوازم خانگی در بورس کالا، آری یا نه؟

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، پیمان مولوی ‌کارشناس اقتصادی، الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جواد فلاح مدیر بازار مالی شرکت بورس کالای ایران به بررسی مفهوم بورس کالا و عرضه خودرو و لوازم خانگی در بورس کالا پرداختند.

 • استان فارس؛ فرصت طلایی سرمایه گذاری مطمعن در حوزه صنایع و گردشکری

  استان فارس؛ فرصت طلایی سرمایه گذاری مطمعن در حوزه صنایع و گردشکری

  آقایان محمدهادی ایمانیه استاندار فارس، مهرداد شریفی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، سید نقی سهرابی رئیس مرکز صدا و سیمای استان فارس، احمد حسین زاده رئیس مرکز آموزشی درمانی نمازی و حمیدرضا قانعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به بررسی قابلیت های استان فارس در حوزه انواع گردشکری و لزوم سرمایه گذاری در این بخش ها و محدودیت های استان پرداختند.

 • استان فارس، بهشت گردشگری و میراث فرهنگی

  استان فارس، بهشت گردشگری و میراث فرهنگی

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، محمد مهدی فروردین نماینده مجلس شورای اسلامی، محمد فرخ زاده معاون امور زائرین و گردشگری استاندار فارس، امین رضا ذوالقدر رئیس پارک علم و فن آوری استان فارس و سید موید محسن نژاد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس به معرفی ظرفیت های استان فارس و محدودیت های موجود در این استان پرداختند.

 • درج شناسه کالا بر قطعات یدکی خودرو

  درج شناسه کالا بر قطعات یدکی خودرو

  آقای نیک آئین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو به بررسی طرح شناسه کالا بر قطعات مصرفی خودرو و میزان دستمزد تعمیرکاران خودرو در سال جاری پرداخت.

 • بازار لوازم خانگی داخلی و حمایت از مصرف کننده

  بازار لوازم خانگی داخلی و حمایت از مصرف کننده

  آقای اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی به بررسی تغییرات قیمت لوازم خانگی داخلی در بازار پرداخت.

 • لزوم توجه به پتانسیل بالای استان فارس در بخش صنعت

  لزوم توجه به پتانسیل بالای استان فارس در بخش صنعت

  آقایان محسن ربانی زاده معاون اقتصادی استاندار فارس، جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی، کاظم عسگری فر مدیر سرمایه گذاری و امور اقتصادی دانشگاه شیراز، مجتبی دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و حمیدرضا ایزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به بررسی ظرفیت های استان فارس در بخش های صنعتی، کشاورزی، معادن، بهداشت و درمان، میراث فرهنگی و سایر پتانسیل های استان پرداختند.

 • مدرک گرایی؛ مشکل مدیران فعلی کشور

  مدرک گرایی؛ مشکل مدیران فعلی کشور

  آقایان مهدی حمزه پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق، مصطفی صفاری اقتصاددان، قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد و الله محمد آقایی کارشناس اقتصادی در مورد مدرک گرایی بین مدیران نهادهای دولتی و غیر دولتی و لزوم پرورش مدیران با نگاه به رویکرد اقتصاد صحبت کردند.

 • لزوم توجه به نحوه پرورش مدیران اقتصادی در دانشگاه ها

  لزوم توجه به نحوه پرورش مدیران اقتصادی در دانشگاه ها

  آقایان حبیب انصاری سامانی استاد دانشگاه یزد، رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، احسان شریف احمدیان استاد دانشگاه جامع امام حسین و حسن حاتمی نسب استاد دانشگاه آزاد یزد به بررسی روند انتصاب مدیران و لزوم تربیت مدیران در دانشگاه ها پرداختند.

 • تنظیم بازار با کنترل قیمت دستوری امکان پذیر نیست

  تنظیم بازار با کنترل قیمت دستوری امکان پذیر نیست

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، پیمان مولوی کارشناس اقتصادی، علیرضا حسن زاده استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و عباس تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به بررسی تنظیم بازار به شکل دستوری و سیاست گذاری های دولت در این زمینه پرداخت.

 • برنامه ریزی های مجلس برای تحقق شعار سال در صنعت ساخت و ساز

  برنامه ریزی های مجلس برای تحقق شعار سال در صنعت ساخت و ساز

  آقای یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بررسی قوانین تسهیل فضای کسب و کار و حقوق مالکان شرکت های دانش بنیان پرداخت.

 • سخنگوی صنعت برق کشور: امسال قطعی برق نداریم

  سخنگوی صنعت برق کشور: امسال قطعی برق نداریم

  آقای مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق به بررسی روند تولید برق در کشور و تامین برق برای مصارف صنعتی و خانگی در روزهای گرم تابستان پرداخت.

 • بررسی روند نوسان نرخ ارز از ابتدای سال

  بررسی روند نوسان نرخ ارز از ابتدای سال

  آقای کامران سلطانی زاده عضو کانون صرافان به بررسی روند تغییرات نرخ ارز از ابتدای سال تا کنون پرداخت.

 • تسلط شرکت های بزرگ بر شرکت های دانش بنیان کوچک؛ مفید یا مضر؟

  تسلط شرکت های بزرگ بر شرکت های دانش بنیان کوچک؛ مفید یا مضر؟

  آقایان مجتبی برقبانی دکتری کسب و کار، علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان و محسن نظری رئیس پارک علم و فن آوری استان سمنان به بررسی اهمیت پارک های علم و فن آوری و شرکت های دانش بنیان بر اقتصاد کشور پرداختند.

 • شرکت های دانش بنیان، آینده اقتصاد کشور

  شرکت های دانش بنیان، آینده اقتصاد کشور

  آقایان مصطفی صفاری اقتصاددان، مصطفی دین محمدی استاد دانشگاه زنجان و امید فقیهی سرشکی موسس و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان مغزنگار پارس به بررسی انواع تولیدات شرکت های دانش بنیان و مشکلات اقتصادی این شرکت ها در بخش سرمایه گذاری پرداختند.

 • رقابت پذیری دانش بنیان

  رقابت پذیری دانش بنیان

  آقایان سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه، قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد و دکتر جلالی رئیس پارک علم و فن آوری خوزستان وضعیت رقابت بین شرکت های دانش بنیان و راهکارهای بهبود رقابت بین این شرکت ها را بررسی کردند.

 • ایجاد انحصار برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

  ایجاد انحصار برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

  آقایان مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، علیرضا حسن زاده استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز به بررسی انحصار برای شرکت های دانش بنیان و عوامل موثر بر رقابت پذیری پرداختند.

 • رقابت اساس تولید دانش بنیان

  رقابت اساس تولید دانش بنیان

  خانم مهدیه ضیائیان عضو انجمن اقتصاددانان و آقایان ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی، حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی و اکبر گزمه مدیرفنی شرکت دانش بنیان فن آوران تجهیزات نانو آزما به بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه ایجاد انحصارات و رانت و اصل رقابت پذیری پرداختند.

 • رقابت پذیری کلید اصلی افزایش بهره وری در شرکت های دانش بنیان

  رقابت پذیری کلید اصلی افزایش بهره وری در شرکت های دانش بنیان

  آقایان عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، سام سکوتی بداغ کارشناس اقتصادی و محسن طباطبایی مزد آبادی کارشناس اقتصادی به بررسی نقش شرکت های دانش بنیان در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و افزایش بهره وری پرداختند.

 • نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: قسمتی از منابع ارزی بلوکه شده کشور آزاد سازی شده است

  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: قسمتی از منابع ارزی بلوکه شده کشور آزاد سازی شده است

  آقای سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی لزوم تحقق شعار سال، آزاد سازی ارزهای بلوکه شده و شفافیت در نظام بانکی کشور پرداخت.

 • کاهش ۲۰ درصدی قیمت میوه، سبزی و صیفی جات در کشور

  کاهش ۲۰ درصدی قیمت میوه، سبزی و صیفی جات در کشور

  آقای دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران به بررسی روند کاهشی قیمت میوه، سبزی، صیفی و فرنگی جات در سطح کشور پرداخت.

 • طرح جمع آوری قطعات بی کیفیت و تقلبی خودرو از بازار

  طرح جمع آوری قطعات بی کیفیت و تقلبی خودرو از بازار

  آقای سید مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو به بررسی روند جمع آوری قطعات بی کیفیت و قاچاق از فروشندگان لوازم یدکی پرداخت.

 • لزوم رعایت اصل مالکیت معنوی برای شرکت های دانش بنیان

  لزوم رعایت اصل مالکیت معنوی برای شرکت های دانش بنیان

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، سید محمدرضا طبیب منصوری مدیرعامل شرکت کهکشان الکترونیک و عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه آزاد به بررسی تورم بر تولیدات شرکت های دانش بنیان و لزوم تدوین قوانین مالکیت انحصاری شرکت های دانش بنیان پرداختند.

 • تورم تهدیدی برای تولیدات شرکت های دانش بنیان

  تورم تهدیدی برای تولیدات شرکت های دانش بنیان

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد و علی چشمی استاد دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی نقش شرکت های دانش بنیان در فعالیت های اقتصادی و اثری که آن ها در کاهش تورم دارند پرداختند.

 • طرح ساماندهی کارکنان دولت

  طرح ساماندهی کارکنان دولت

  آقای بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس کاهش تعداد قراردادهای کارکنان دولت و بهبود بهره وری نیروی کار در ادارات را بررسی کرد.

 • برنامه های کمیسیون کشاورزی مجلس برای دانش بنیان شدن بخش کشاورزی

  برنامه های کمیسیون کشاورزی مجلس برای دانش بنیان شدن بخش کشاورزی

  آقای اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس برنامه های این کمیسیون برای دانش بنیان شدن و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را بررسی کرد.

 • دانش بنیان شدن بخش قطعه سازی در صنعت خودرو

  دانش بنیان شدن بخش قطعه سازی در صنعت خودرو

  آقای آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی به بررسی برنامه های این مجموعه برای تحقق شعار سال پرداخت.

 • بی ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد کشور، چالش های بزرگ شرکت های دانش بنیان

  بی ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد کشور، چالش های بزرگ شرکت های دانش بنیان

  آقایان جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی، حبیب انصاری سامانی استاد دانشگاه یزد و محمد حسن زاده استاد دانشگاه محقق اردبیلی به بررسی فعالیت های ضد تورمی شرکت های دانش بنیان و عدم حمایت مالی از این شرکت ها توسط دولت پرداختند.

 • شرکت های دانش بنیان عملکرد ضد تورمی دارند

  شرکت های دانش بنیان عملکرد ضد تورمی دارند

  قایان عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، مصطفی صفاری اقتصاددان، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و انوشیروان فرشیدیان فر مدیرعامل شرکت دانش بنیان طاها قالب طوس به بررسی نقش شرکت های دانش بنیان در مهار تورم و کنترل قیمت محصولات در بازار پرداختند.

 • مافیای واردات بلای جان تولید کنندگان دانش بنیان

  مافیای واردات بلای جان تولید کنندگان دانش بنیان

  آقایان ایمان زنگنه اقتصاد‌دان، پیمان مولوی اقتصاددان، علی رضا احمدی مدیرعامل شرکت دانش بنیان آران طب کارمانیا و بقایی رئیس هیئت مدیره شرکت خرم بهار آتیس میهمانان برنامه چشم انداز در خصوص مشکلات پیش پای شرکت های دانش بنیان با دکتر پرویزیان مجری برنامه به گفتگو پرداختند.

 • دوبرابر شدن شرکت های دانش بنیان هدف سال 1401

  دوبرابر شدن شرکت های دانش بنیان هدف سال 1401

  آقایان هادی خاکرند بنیان گذار و مدیر طراحی و ساخت سامانه های هوشمند والی، پیمان فلسفی عضو هیئت علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و حامد نجفی کلاهدار استاد دانشگاه تربیت مدرس به بررسی کیفیت شرکت های دانش بنیان بر اساس اصول و قواعد و افزایش تعداد این شرکت ها پرداختند.

 • دلیل موفقیت شرکت های دانش بنیان توجه به زیست بوم ها است

  دلیل موفقیت شرکت های دانش بنیان توجه به زیست بوم ها است

  آقایان علی رضا شیرمحمدی رئیس مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری، داوود طالبی استاد دانشگاه شهید بهشتی و مهدی حمزه پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق در مورد ثروت آفرینی شرکت های دانش بنیان و لزوم سرمایه گذاری در این حوزه صحبت کردند.

 • تولید دانش بنیان راهکار حل مشکلات اقتصادی

  تولید دانش بنیان راهکار حل مشکلات اقتصادی

  خانم مریم نگهبان مدیرعامل شرکت نانو سبزآوران طوبی و آقایان محسن طباطبایی مزد آبادی کارشناس اقتصادی و صابر پرنیان رئیس صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی به بررسی روند تولید دانش بنیان در کشور و تسهیلاتی که در این زمینه به شرکت ها اعطا می شود را بررسی کردند.

 • محصولات دانش بنیان ایرانی قابل رقابت با بهترین محصولات دانش بنیان جهان هستند

  محصولات دانش بنیان ایرانی قابل رقابت با بهترین محصولات دانش بنیان جهان هستند

  آقایان امیرحسین محمودی مدیرعامل شرکت دانش بنیان آسان لیزر ساخت، حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی، جعفر قادری نماینده مجلس و علی دهقانی استاد دانشگاه صنعتی شاهرود به بررسی مشکلات تولید دانش بنیان در کشور پرداختند.

 • دانش بنیان بودن اقتصاد و میزان تحقق شعار سال

  دانش بنیان بودن اقتصاد و میزان تحقق شعار سال

  آقایان قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه، علی سعدوندی اقتصاددان و محمدحسین مدرسی رئیس هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان ژن درفام پارس در مورد اقتصاد دانش بنیان و مشکلات موجود در اخذ مجوزهای کسب و کار صحبت کردند.

 • ضرورت تحقق «تولید»، «دانش بنیان» و «اشتغال»

  ضرورت تحقق «تولید»، «دانش بنیان» و «اشتغال»

  خانم مریم تاج آبادی ابراهیمی مدیر شرکت دانش بنیان تک ژن زیست، رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان،سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مرتضی افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز به بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان و تولید و فروش محصولات این شرکت ها پرداختند.

 • اقتصاد دانش بنیان راه گشای مشکلات اقتصادی کشور

  اقتصاد دانش بنیان راه گشای مشکلات اقتصادی کشور

  آقایان سعید ولی‌خانی مدیرعامل گروه دانش بنیان زنجیره هوشمند ۳۶۹، مجید شمسی مدیر مراکز رشد پارک علم و فن آوری استان مرکزی، محمد حسن‌زاده استاد دانشگاه محقق اردبیلی و مصطفی دین‌محمدی استاد دانشگاه زنجان در مورد اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های مبتنی بر علم و فن آوری ثحبت کردند.

 • الزام تحقق یافتن شعار سال

  الزام تحقق یافتن شعار سال

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، مصطفی صفاری اقتصاددان و سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه در مورد لزوم تحقق یافتن شعارهای اقتصادی که از طرف مقام معظم رهبری طرح می شوند صحبت کردند.

 • اقتصاد دانش بنیان تاکید موکد مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۱

  اقتصاد دانش بنیان تاکید موکد مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۱

  آقایان روح الله لطیفی سخنگوی گمرک، عباس علوی راد استاد دانشگاه آزاد یزد. علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان و عباس ابونوری استاد دانشگاه آزاد به بررسی نقش شرکت های دانش بنیان در افزایش نرخ بهره وری در اقتصاد کشور پرداختند.

 • اگر کشوري بخواهد پيشرفت کند بايد مبتني بر دانش بنيان باشد

  اگر کشوري بخواهد پيشرفت کند بايد مبتني بر دانش بنيان باشد

  دکتر امام وردي استاد دانشگاه در خصوص شعار سال گفت: شعار سال که نامگذاري مي شود معمولا براساس اتفاقات سال گذشته يا انتظار در سال آينده و براساس احساس مسئوليت مسئولان بر اين مبنا نامگذاري مي شود .

 • شعار سال مي‌تواند اين اميد را ايجاد کند که هم رشد اقتصادي و هم اشتغال ايجاد شود

  شعار سال مي‌تواند اين اميد را ايجاد کند که هم رشد اقتصادي و هم اشتغال ايجاد شود

  دکتر رحمان سعادت کارشناس اقتصاد در خصوص نام گذاري امسال از سوي رهبر انقلاب گفت: نامگذاري سال متين و به جا هست و توليد دانش بنيان مي تواند حرکت به سمت جلو باشد .

 • در اولويت قرار گرفتن اقتصاد تنها راه رسيدن به توليد دانش بنيان

  در اولويت قرار گرفتن اقتصاد تنها راه رسيدن به توليد دانش بنيان

  دکتر پيمان مولوي اقتصاددان: متأسفانه در کشور ما اقتصاد در اولويت نيست همه بايد به فکر افزايش درامد سرانه هر ايراني باشيم و در اين شرايط توليد دانش بنيان محقق خواهد شد.

 • بررسی اقتصاد سال ۱۴۰۰

  بررسی اقتصاد سال ۱۴۰۰

  آقای علی سعدوندی اقتصاددان، اقتصاد سال ۱۴۰۰ را به شکل اجمالی بررسی کرد.

 • نصب فنی و دقیق تجهیزات استخر و اسپا

  نصب فنی و دقیق تجهیزات استخر و اسپا

  آقای نقیبیان در زمینه نصب تجهیزات استخر و اسپا فعالیت دارد به بررسی نحوه نصب این تجهیزات پرداخت.

 • شرکت تولید کننده مراکش

  شرکت تولید کننده مراکش

  قای مجید حامدی نیا تولیدکننده تجهیزات پزشکی و دستگاه های ترکشن یونیت مراکش در مورد محصولات تولیدی این شرکت صحبت کرد.

 • معرفی شرکت شیر آلات راسان

  معرفی شرکت شیر آلات راسان

  آقای مرجانی بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت شیر آلات راسان به معرفی محصولات و تاریخچه این شرکت پرداخت.

 • روناک پروتئین تولیدکننده گوشت مرغ و گوساله و گوسفند

  روناک پروتئین تولیدکننده گوشت مرغ و گوساله و گوسفند

  آقای میر احمدی مدیرعامل شرکت روناک پروتئین محصولات این شرکت را بررسی کرد.

 • شرکت ایران زاک تولیدکننده انواع آدامس در کشور

  شرکت ایران زاک تولیدکننده انواع آدامس در کشور

  آقای مسعود استاد اعظم به معرفی شرکت ایران زاک و محصولات تولیدی این شرکت پرداخت.

 • بررسی ظرفیت های استان فارس

  بررسی ظرفیت های استان فارس

  آقای ایمانیه استاندار فارس در مورد ظرفیت‌های استان فارس از جمله گردشگری گفتگو کرد.

 • خواص گوشت شترمرغ

  خواص گوشت شترمرغ

  آقای طلایی پرورش دهنده شتر مرغ در مورد فواید گوشت شترمرغ صحبت کرد.

 • فرهنگ سازی در مورد استفاده از وسایل اتش نشانی

  فرهنگ سازی در مورد استفاده از وسایل اتش نشانی

  نوری تولید کننده وسایل آتش نشانی به بررسی محصولات این شرکت پرداخت.

 • هلدینگ تازه تاسیس ایرانیان

  هلدینگ تازه تاسیس ایرانیان

  احمد فتح الله رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی ایرانیان به بررسی تاریخچه تاسیس این شرکت و فعالیت های آن پرداخت.

 • بررسی محصولات شرکت پارس الکل

  بررسی محصولات شرکت پارس الکل

  آقای فتحی یکی از تولیدکنندگان الکل طبی تحت عنوان پارس الکل به بررسی محصولات این شرکت پرداخت.

 • بررسی تولیدات پوشاک زاگرس پوش

  بررسی تولیدات پوشاک زاگرس پوش

  آقای چگینی عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره تعاونی تامین نیاز پوشاک ایران (زاگرس پوش) در مورد تولید پوشاک در کشور صحبت کرد.

 • توجه به کشاورزی دانش بنیان و ایجاد امنیت غذایی در کشور

  توجه به کشاورزی دانش بنیان و ایجاد امنیت غذایی در کشور

  آقای پیمان فلسفی متخصص در حوزه کشاورزی بر اساس تولید دانش بنیان، تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور را مورد بررسی قرار داد.

 • عبور صادرات غير نفتي کشور در سال 1400 از 47 ميليارد دلار

  عبور صادرات غير نفتي کشور در سال 1400 از 47 ميليارد دلار

  گفتگو با رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص شرايط تجارت کشور در سال 1400

 • استان سرسبز ایلام یکی از مقاصد گردشگری نوروزی

  استان سرسبز ایلام یکی از مقاصد گردشگری نوروزی

  آقای بهرامیان استاندار ایلام به بررسی ظرفیت های گردشگری استان ایلام و مقاصد گردشگری این استان پرداخت.

 • امنیت غذایی پایدار

  امنیت غذایی پایدار

  دکتر قربانی معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: پیش بینی می کنیم سال آینده سال خوبی در حوزه گندم و برنج و محصولات کشاورزی باشد.

 • آفت کش های گیاهی فاقد سم محصول جدید شرکت های دانش بنیان

  آفت کش های گیاهی فاقد سم محصول جدید شرکت های دانش بنیان

  خانم مریم نگهبان که به تولید آفت کش های فاقد سم اشتغال دارد در مورد مزیت استفاده از این آفت کش ها در صنعت کشاورزی صحبت کرد.

 • 85 درصد نمک مورد نیاز کشور در گرمسار تولید می شود

  85 درصد نمک مورد نیاز کشور در گرمسار تولید می شود

  آقای جورابلو صاحب برند گل نمک و تولیدکننده در مورد تولید نمک و موارد استفاده آن در صنعت و مصارف خانگی صحبت کرد.

 • اقتصاد سال 1400 در یک نگاه

  اقتصاد سال 1400 در یک نگاه

  آقای تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه به بررسی اقتصاد سال ۱۴۰۰ و مشکلات اقتصادی موجود در کشور در این سال پرداخت.

 • شاخص هاي موفقيت در شرکت درسا

  شاخص هاي موفقيت در شرکت درسا

  بنيانگذار و رئيس هيئت مديره درسا در گفتگو با شبکه ايران کالا شاخص هاي موفقيت را چنين توصيف کرد: وقتي مي خواهيم کاري را شروع کنيم بايد اول به آن کار عشق و علاقه داشته باشيم. هشت شاخص در ادم هاي موفق وجود دارد

 • به کارگیری نیروگاه های برق آبی برای تامین نیاز برق کشور در سال آتی

  به کارگیری نیروگاه های برق آبی برای تامین نیاز برق کشور در سال آتی

  آقای مصطفی رجبی سخنگوی صنعت برق کشور در مورد تامین برق از نیروگاه های برق آبی در ساعت های اوج مصرف و میزان صادرات برق به کشورهای همسایه صحبت کرد.

 • نگاهی کوتاه به آن چه در اقتصاد ایران در سال 1400 گذشت

  نگاهی کوتاه به آن چه در اقتصاد ایران در سال 1400 گذشت

  در برنامه چشم انداز امشب آقایان ایمان زنگنه اقتصاددان، مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق، دکتر عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه آزاد اسلامی و یعقوب اندایش اقتصاددان به گفتگو درباره وضعیت اقتصادی کشور گفتگو کردند.

 • بررسی روند تورم در اقتصاد سال ۱۴۰۰

  بررسی روند تورم در اقتصاد سال ۱۴۰۰

  آقایان حبیب انصاری سامانی استاد دانشگاه یزد، روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، علی دهقانی استاد دانشگاه صنعتی شاهرود و حامد نجفی علمدار استاد دانشگاه تربیت مدرس به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ پرداختند.

 • گفتگو با آقای مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

  گفتگو با آقای مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

  آقای مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این برنامه به بررسی تغییر ساعت رسمی کشور، جاماندگان سهام عدالت و همسان سازی قراردادها و حقوق و دستمزد و وضعیت معیشتی مردم پرداخت.

 • نگاهی به اقتصاد ایران در سالی که گذشت

  نگاهی به اقتصاد ایران در سالی که گذشت

  آقایان دکتر علوی راد استاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد، دکتر کامران ندری استاد اقتصاد پولی دانشگاه امام صادق و دکتر رحمان سعادت استاد دانشگاه سمنان در گفتگو با دکتر پرویزیان در برنامه چشم انداز به بررسی اقتصاد ایران در سال 1400 پرداختند

 • اقتصاد سال ۱۴۰۰

  اقتصاد سال ۱۴۰۰

  آقایان مصطفی صفاری اقتصاددان، امیر صفری کارشناس حوزه بانکی و پیمان مولوی کارشناس اقتصادی مسائل اقتصادی سال ۱۴۰۰ را بررسی کردند.

 • تورم و تحریم‌ها دو عامل رکود کسب و کار

  تورم و تحریم‌ها دو عامل رکود کسب و کار

  آقایان عبدالکریم حسین پور استاد دانشگاه خلیج فارس، مطصفی دین محمدی استاد دانشگاه زنجان و مجتبی برقبانی دکتری کسب و کار به بررسی اوضاع قتصادی کشور و نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ پرداختند.

 • بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سالی که گذشت

  بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سالی که گذشت

  آقایان مرتضی زمانیان استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی، علی سعدوندی اقتصاددان و قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد به بررسی مشکلات اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ پرداختند.

 • وضعیت بازار میوه شب عید

  وضعیت بازار میوه شب عید

  آقای مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران وضعیت بازار میوه شب عید در میادین میوه تره بار و بارفروشی ها و سازوکارهای اتخاذ شده برای جلوگیری از افزایش قیمت میوه در این روزهای پایانی سال را بررسی کرد.

 • تاثیر حذف ارز ترجیحی بر معیشت جامعه

  تاثیر حذف ارز ترجیحی بر معیشت جامعه

  آقای سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بررسی تاثیر حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و روند قیمت ها بر بازار پرداخت.

 • استان کرمان بهشت گردشگری، اقتصاد، صنعت و معدن و کشاورزی

  استان کرمان بهشت گردشگری، اقتصاد، صنعت و معدن و کشاورزی

  آقایان علی زینی وند استاندار کرمان، احمد علیرمضانی مدیرکل صدا و سیمای استان کرمان، فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، محمد خیراندیش رئیس سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان،حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان، ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده مجلس شورای اسلامی، سعید برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان و حسین محرابی معاون اقتصادی استاندار کرمان به بررسی اقتصاد کرمان و مشکلات و کمبودهای این استان پرداختند.

 • واکاوی ظرفیت های اقتصادی استان کرمان در برنامه چشم انداز

  واکاوی ظرفیت های اقتصادی استان کرمان در برنامه چشم انداز

  آقایان علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، مسلم مروجی فرد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان، شهباز حسین پور بیگلری نماینده مجلس شورای اسلامی، مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان و حسین محرابی معاون اقتصادی استاندار کرمان به بررسی ظرفیت های استان کرمان و نقش آن در اقتصاد کشور پرداختند.

 • رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی: مردم از خشکشویی های آنلاین استفاده نکنند

  رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی: مردم از خشکشویی های آنلاین استفاده نکنند

  آقای رجب زاده رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی در مورد قیمت های این واحدها برای انجام خدمات شستشوی لباس، پرده و سایر موارد در شب عید صحبت کرد.

 • قیمت فرآورده های گوشتی بدون تغییر برای بازار شب عید

  قیمت فرآورده های گوشتی بدون تغییر برای بازار شب عید

  آقای مصطفی معروف خانی رئیس اتحادیه فرآورده های گوشتی در مورد ثبات قیمت این محصولات در بازار شب صحبت کرد.

 • قیمت شیرینی در شب عید تغییری نخواهد داشت

  قیمت شیرینی در شب عید تغییری نخواهد داشت

  آقای علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان وضعیت قیمت شیرینی در بازار شب عید را بررسی کرد.

 • امکان فروپاشی روسیه و تاثیر آن بر اقتصاد جهان

  امکان فروپاشی روسیه و تاثیر آن بر اقتصاد جهان

  آقایان ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی، جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی و علی چشمی استاد دانشگاه فردوسی مشهد امکان فروپاشی روسیه به دلیل تحربم های اعمال شده بر این کشور را بررسی کردند.

 • افزایش جهانی قیمت نفت نتیجه جنگ روسیه و اوکراین

  افزایش جهانی قیمت نفت نتیجه جنگ روسیه و اوکراین

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد و لطف الله سیاه کلی نماینده مجلس شورای اسلامی به بررسی وضعیت اقتصادی روسیه و اوکراین و تاثیراتی که این جنگ بر اقتصاد منطقه و فروش نفت خواهد گذاشت پرداختند.

 • بحران روسیه و اوکراین، فرصت های جدید برای بازار ایران

  بحران روسیه و اوکراین، فرصت های جدید برای بازار ایران

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی و مصطفی صفاری اقتصاددان به بررسی وضعیت بحران روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر بازارهای جهانی پرداختند.

 • جنگ روسیه و اوکراین، افزایش درآمدهای بادآورده برای کشورهای صادرکننده نفت

  جنگ روسیه و اوکراین، افزایش درآمدهای بادآورده برای کشورهای صادرکننده نفت

  آقایان پیمان مولوی اقتصاددان، عباس مقتدایی خوراسگانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و سید کمیل طیبی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی را بررسی کردند.

 • وضعیت تولید و صادرات کفش دست دوز در بازار شب عید

  وضعیت تولید و صادرات کفش دست دوز در بازار شب عید

  آقای رسول شجری رئیس اتحادیه صنف کفاشان وضعیت بازار کفش و روند قیمت ها در شب عید را بررسی کرد.

 • مدیریت صحیح ، شاه کلید تداوم رشد اقتصادی کشور

  مدیریت صحیح ، شاه کلید تداوم رشد اقتصادی کشور

  آقایان یعقوب اندایش رئیس انجمن اقتصاددانان کشور، مهدی صادقی شاهدانی ریئس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران،رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و سید کمیل طیبی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران وضعیت رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۱ را بررسی کردند.

 • رفع تحریم ها تورم را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می دهد

  رفع تحریم ها تورم را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می دهد

  آقایان پیمان مولوی اقتصاددان، مصطفی دین محمدی استاد دانشگاه زنجان، قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد و محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد محقق نشدن رشد اقتصادی ۸ درصد و موانع مربوط به آن گفتگو کردند.

 • قطع وابستگی از نفت، سرآغاز خودکفایی در اقتصاد کشور

  قطع وابستگی از نفت، سرآغاز خودکفایی در اقتصاد کشور

  آقایان محسن طباطبایی مزد آبادی اقتصاددان، کامران ندری استاد دانشگاه امام صادق و مصطفی صفاری اقتصاددان در مورد موانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده صحبت کردند.

 • پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی در هاله ای از ابهام

  پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی در هاله ای از ابهام

  آقایان ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی، مرتضی افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، حبیب انصاری سامانی استاد دانشگاه یزد و غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به گمانه زنی در مورد تحقق نرخ رشد پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ پرداختند.

 • تزریق سمی درآمدهای نفتی به بودجه 1401

  تزریق سمی درآمدهای نفتی به بودجه 1401

  آقایان عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، علی سعدوندی اقتصاددان و عبدالکریم حسین پور استاد دانشگاه خلیج فارس به بررسی بودجه ۱۴۰۱ و اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بر بودجه اعمال کرده پرداختند.

 • وضعیت تولید و صادرات محصولات گلخانه ای در کشور

  وضعیت تولید و صادرات محصولات گلخانه ای در کشور

  آقای سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در خصوص تولید محصولات گلخانه ای در کشور و صادرات این محصولات گفتگو کرد.

 • صادقی شاهدانی: سال آینده، سال تحول اقتصاد ایران است

  صادقی شاهدانی: سال آینده، سال تحول اقتصاد ایران است

  آقایان مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه آزاد، سید اکبر میراحمدی مدیرعامل شرکت مجتمع صنایع بسته بندی روناک و جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی مشکلات فضای کسب و کار و راهکارهایی برای بهبود شرایط کسب و کار را بررسی کردند.

 • فروش محصولات ایرانی با نام و برند محصولات ترک، آفت صنعت پوشاک

  فروش محصولات ایرانی با نام و برند محصولات ترک، آفت صنعت پوشاک

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران، احسان ارکانی عضو کمیسیون جهش تولید و علی اسماعیلی مدیر مجموعه فروشگاهی کارور، تندیس، ایتادتا مشکلات صنعت پوشاک و فضای کسب و کار کشور را بررسی کردند.

 • قیمت میوه شب عید

  قیمت میوه شب عید

  آقای دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران قیمت میوه شب عید و قیمت میوه در میادین تره بار و سطح کشور را بررسی کرد.

 • بررسی بازار ارز در پایان هفته

  بررسی بازار ارز در پایان هفته

  آقای کامران سلطانی زاده عضو کانون صرافان ایران روند نوسان بازار ارز در هفته جاری را بررسی کرد.

 • شرکت کار آفرینان سپید ورنا تولیدکننده مواد شوینده خانکی و کارواشی

  شرکت کار آفرینان سپید ورنا تولیدکننده مواد شوینده خانکی و کارواشی

  خانم سپیده ممبینی مدیرعامل شرکت کارآفرینان سپید ورنا دانهیل بلو محصولات این شرکت را معرفی کرد.

 • شرکت پارت دیزل اسپادانا تولیدکننده نیروگاه های برق دیزلی

  شرکت پارت دیزل اسپادانا تولیدکننده نیروگاه های برق دیزلی

  امید اکبریان مدیر عامل شرکت پارت دیزل اسپادانا به معرفی تولیدات این شرکت که به صورت دیزل ژنراتورها و نیروگاه های برق دیزلی است پرداخت.

 • ممنوعیت واردات کالا، تهدید کسب و کارها و تولید ناخالص داخلی

  ممنوعیت واردات کالا، تهدید کسب و کارها و تولید ناخالص داخلی

  آقایان پیمان مولوی اقتصاددان، رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون جهش تولید، خانم معصومه قره داغی مدیرعامل شرکت کویرپوشان ستاره به دخت ایرانیان و مهدی حمزه پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق مشکلات موجود در فضای کسب و کار و پیش بینی های انجام شده در بودجه ۱۴۰۱ برای بهبود فضای کسب و کار را بررسی کردند.

 • نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: افزایش قیمت ناشی از تورم باید در روند اخذ مالیات لحاظ شود

  نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: افزایش قیمت ناشی از تورم باید در روند اخذ مالیات لحاظ شود

  آقایان محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مصطفی صفاری اقتصاددان، امیر صفری کارشناس کسب و کار و مجتبی قاسم زاده تولیدکننده و پرورش دهنده گیاهان دارویی در مورد افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات و اثرات آن بر فضای کسب و کار کشور گفتگو کردند.

 • تلاش برای رشد اقتصادی بالا یک انتخاب نیست، یک ضرورت است.

  تلاش برای رشد اقتصادی بالا یک انتخاب نیست، یک ضرورت است.

  آقایان علی رضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حسین محمدزاده مدیرعامل شرکت وندور لیست ایران و خانم زهرا رهایی مدیرعامل شرکت ناوک شیمی پخش مشکلات فضای کسب و کار و تولیدکنندگان را بررسی کردند.

 • تسهیل فضای کسب و کار در سال آتی، همچنان در اولویت

  تسهیل فضای کسب و کار در سال آتی، همچنان در اولویت

  آقایان ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و مجتبی برقبانی دکتری کسب و کار در مورد مشکلات فضای کسب و کار و تغییراتی که توافق احتمالی برجام ممکن است در این محیط به وجود آورد صحبت کردند.

 • کمیسیون تلفیق: خرید تضمینی گندم از کشاورزان به قیمت گندم وارداتی

  کمیسیون تلفیق: خرید تضمینی گندم از کشاورزان به قیمت گندم وارداتی

  آقایان حامد نجفی علمدار استاد دانشگاه تربیت مدرس، محمدرضا میرتاج تاج الدینی نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه، و ناصر شاهنوشی استاد دانشگاه فردوسی مشهد مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد بخش کشاورزی در بودجه سال ۱۴۰۱، و همچنین خرید تضمینی گندم از کشاورزان را بررسی کردند.

 • تحقق بودجه ۱۴۰۱ در گرو سرنوشت برجام

  تحقق بودجه ۱۴۰۱ در گرو سرنوشت برجام

  آقایان پیمان مولوی کارشناس اقتصادی، مصطفی دین محمدی استاد دانشگاه زنجان و علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشکلات موجود در بودجه ۱۴۰۱ و افزایش هزینه های لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق را بررسی کردند.

 • اثرات منفی تصمیمات کمیسیون تلفیق بر بودجه ۱۴۰۱، افزایش تورم در سال آینده

  اثرات منفی تصمیمات کمیسیون تلفیق بر بودجه ۱۴۰۱، افزایش تورم در سال آینده

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، عباس علوی راد استاد دانشگاه آزاد یزد و محمدخدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تصمیمات کمیسیون تلفیق که بار هزینه ای بودجه را بدون منابع افزایش داده صحبت کردند.

 • مالیات مسکن و خودرو، مالیات بر تورم است

  مالیات مسکن و خودرو، مالیات بر تورم است

  آقایان مصطفی صفاری اقتصاددان، قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه و محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه، کسری بودجه و مشکلات مالیاتی که در بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد را بررسی کردند.

 • راه‌اندازی «باغ کلینیک» در حوزه خدمات دندان

  راه‌اندازی «باغ کلینیک» در حوزه خدمات دندان

  کارآفرین در حوزه خدمات دندانپزشکی در گفتگو با ایران کالا گفت: یکی از راه‌های افزایش لذت زندگی داشتن دندان سالم است که در سنین بالا این امر بیشتر به چشم می آید.

 • نگاهی دقیق بر اشکالات بودجه ۱۴۰۱

  نگاهی دقیق بر اشکالات بودجه ۱۴۰۱

  آقایان حبیب انصاری سامانی استاد دانشگاه یزد، عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه آزاد و جعفر قادری نماینده مجلس مشکلات بودجه ۱۴۰۱ را بررسی کردند.

 • بررسی وضعیت خودروسازان و فروش خودرو در هفته گذشته

  بررسی وضعیت خودروسازان و فروش خودرو در هفته گذشته

  آقای سید احمد رسولی نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بررسی روند ترخیص خودرو از پارکینگ های خودروسازان و جلسه هفته گذشته این کمیسیون در مورد تصمیمات دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت.

 • افزایش قیمت بلیط هواپیما بر اساس تغییر نرخ ارز نیست

  افزایش قیمت بلیط هواپیما بر اساس تغییر نرخ ارز نیست

  آقای حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی کشور تاثیر بیماری کرونا بر صنعت گردشگری و تغییرات قیمت بلیط هواپیما را بررسی کرد.

 • معرفی شرکت دافع الکتریک تولید کننده دستگاه دافع حشرات موذی

  معرفی شرکت دافع الکتریک تولید کننده دستگاه دافع حشرات موذی

  گفتگو با خانم آزمون مدیر فروش شرکت دافع الکتریک

 • معرفی شرکت ناوک شیمی پخش

  معرفی شرکت ناوک شیمی پخش

  گفتگو با خانم زهرا رهایی معرفی شرکت ناوک شیمی پخش در باره تولید محصولات شیمیایی در ویژه برنامه ایران من

 • تولید گیوه های سنتی

  تولید گیوه های سنتی

  گفتگو با خانم بهاره راد کیان پور تولید کننده گفش و گیوه

 • بررسی کلید واژه جهاد تبیین

  بررسی کلید واژه جهاد تبیین

  محسن همتی نژاد کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی رسانه به بررسی عملکرد شبکه های معاند در ارتباط با انقلاب اسلامی و دروغ پردازی آن ها پیرو رخدادهای داخل کشور پرداخت.

 • نیاز به تلاش بیشتر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور

  نیاز به تلاش بیشتر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور

  گفتگو با سید مرتضی افقه مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اهواز در خصوص وضعیت اقتصادی کشور پیش و پس از انقلاب

 • تولید دستگاه ضدعفونی کننده ازن ژنراتور

  تولید دستگاه ضدعفونی کننده ازن ژنراتور

  گفتگو با دکتر علی بهشتی بنیانگذار فنآوری ازن در ایران و مخترع دستگاه ازن ژنراتور

 • ساخت و پرورش گلخانه هوشمند

  ساخت و پرورش گلخانه هوشمند

  گفتگو با آقای حامد کبریایی مدیریت مجموعه پارس فلور و مجموعه دهکده گل و گیاه کبریایی

 • اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور

  اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور

  آقای دکتر محمد علیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان مشکلات اقتصادی کشور در سال های قبل و بعد از انقلاب را بررسی و بر بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اجرای اصول اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

 • توانایی تولید سالانه 300 میلیون تن محصولات کشاورزی

  توانایی تولید سالانه 300 میلیون تن محصولات کشاورزی

  گفتگو با آقای پیمان فلسفی رئیس مرکز حلال ایران در خصوص تحولات شکل گرفته پس از انقلاب اسلامی در تولید محصولات کشاورزی

 • صنایع الکتریکی ناسیونال ایران تولید کننده انواع لوازم خانگی

  صنایع الکتریکی ناسیونال ایران تولید کننده انواع لوازم خانگی

  مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران از تولید بیش از 14 میلیون دستگاه لوازم خانگی در نه ماهه ابتدایی سال خبر داد.

 • شاخص ارزیابی وضعیت سلامت جامعه بر اساس میزان مرگ و میر مادران باردار

  شاخص ارزیابی وضعیت سلامت جامعه بر اساس میزان مرگ و میر مادران باردار

  خانم دکتر فاطمه محمد نجار عضو انجمن زنان و زایمان به بررسی میزان سلامت مادران باردار و افزایش سطح سلامت جامعه با جلوگیری از سزارین پرداخت.

 • توانمندسازی بخش خصوصی بعد از انقلاب اسلامی

  توانمندسازی بخش خصوصی بعد از انقلاب اسلامی

  آقای اندایش رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در برنامه ایران من وضعیت اقتصادی کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی را بررسی کرد.

 • از افزایش 65 برابری صادرات غیر نفتی تا دوبرابر شدن میزان کالری دریافتی مردم در دوران انقلاب اسلامی

  از افزایش 65 برابری صادرات غیر نفتی تا دوبرابر شدن میزان کالری دریافتی مردم در دوران انقلاب اسلامی

  گفتگو با آقای امیر رضا سوری بازرس انجمن اقتصاد دانان در ویژه برنامه ایران من

 • صنایع غذایی انسی پیشرو تولید انواع اسپاگتی با کیفیت در کشور

  صنایع غذایی انسی پیشرو تولید انواع اسپاگتی با کیفیت در کشور

  آقای یاسر میراحمدی رئیس هیئت مدیره صنایع غذایی انسی در مورد انواع تولیدات این مجموعه صحبت کرد.

 • صاحبان کسب و کار پس از انقلاب با خلاقیت وارد عرصه جهانی شده اند

  صاحبان کسب و کار پس از انقلاب با خلاقیت وارد عرصه جهانی شده اند

  مجتبی برقبانی  دکترای کسب و کار گفت: از 50 سال گذشته به دلیل وابستگی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی داشتیم صاحبان کسب و کار در حوزه فن آوری و غیره حرفی برای گفتن نداشتن اما پس از انقلاب به خودمان آمدیم و خلاقیت جوانان و نخبگان باعث ایجاد پیشرفت در کشور شد.

 • پروبیوتیک ها، میکروب های ثروت آفرین

  پروبیوتیک ها، میکروب های ثروت آفرین

  خانم دکتر شبنم تاج آبادی ابراهیمی مدیرعامل شتاب دهنده لاکتویژن محصولات پروبیوتیک را که ارتقا دهنده سطح سلامت جامعه است ، بررسی کرد.

 • افزایش 6 برابری تولید محصولات کشاورزی پس از انقلاب

  افزایش 6 برابری تولید محصولات کشاورزی پس از انقلاب

  عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برای بررسی تحولات ساختاری 42 سال پس از اقنلاب به لحاظ پیچیدگی مسائل جاری با بیرون آنها فرق می گذاریم و باید مکانیسم واقع گرایانه باشد و شاخص های تحول را شناسایی کنیم.

 • استفاده از آرای عمومی برای اعتمادسازی

  استفاده از آرای عمومی برای اعتمادسازی

  ایمان زنگنه دکترای اقتصاد پولی گفت: ما دارای سیستمی هستیم که متکی به آرای عمومی است و دولت ها باید از این اندوخته استفاده بکنند.

 • بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بعد از انقلاب اسلامی

  بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بعد از انقلاب اسلامی

  آقای مصطفی صفاری اقتصاددان وضعیت اقتصادی کشور بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی را در برنامه ایران من بررسی کرد.

 • تولید محصولات پزشکی با بالاترین کیفیت و استاندارد

  تولید محصولات پزشکی با بالاترین کیفیت و استاندارد

  مدیر عامل شرکت آرال طب کارمانیا گفت: شرکت ما با تمرکز بر کالاهای پزشکی مصرفی که نمونه داخلی نداشته باشند در حوزه‌های علوم پزشکی موفق شدیم ایده هایی را به ثمر برسانیم که از خروج ارز جلوگیری کنیم.

 • ارتباط سازندگان صنعت ساختمان با تولیدکنندگان

  ارتباط سازندگان صنعت ساختمان با تولیدکنندگان

  رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی آچیلان در گفت: احساس کردیم هزینه بالای ساخت در ساختمان باعث می شود خیلی از ساختمان‌ها نیمه تمام بماند .

 • سرویسی برای بیماران با بهزی

  سرویسی برای بیماران با بهزی

  مدیر عامل شرکت دانش بنیان فالوآپ گفت: برای اینکه به مردم سرویس خوب بدهیم باید صدای مردم را گوش بدهیم و بعد از ویزیت و بعد از مراجعه به بیمارستان در مسیر درمان احساس تنهایی نکنند. و د راین مسیر حمایت می شوند 

 • ایجاد کار برای تحصیل‌کرده‌های جامعه

  ایجاد کار برای تحصیل‌کرده‌های جامعه

  دکتر محمد حسین مدرسی سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان گفت: اگر بتوانیم برای افراد تحصیلکرده کار درست کنیم مهمترین خدمت است.

 • افزایش ده برابری حمل و نقل دریایی پس از انقلاب

  افزایش ده برابری حمل و نقل دریایی پس از انقلاب

  گفتگو با کاپیتان تفتی مدیر عامل شرکت کشتی رانی دریای خزر در خصوص وضعیت کنونی حمل و نقل دریایی در ویژه برنامه ایران من

 • ایران من

  ایران من

  ویژه برنامه شبکه ایران کالا به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران

 • محصولات شرکت های دانش بنیان کلید صنایع کشور

  محصولات شرکت های دانش بنیان کلید صنایع کشور

  آقایان سید منوچهر حسینی رئیس مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا همدان، محسن پیلان نژاد مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور اقتصادی پارک پردیس و مهدی پناهی سرپرست پارک علم و فن آوری دانشگاه فردوسی مشهد مشکلات تامین مالی شرکت های دانش بنیان و ضمانت نامه های بانکی برای گرفتن تسهیلات این شرکت ها را بررسی کردند.

 • یکی از مزیت های استفاده از شرکت های دانش بنیان ایجاد مشاغل خانگی خرد با سرمایه گذاری اندک است

  یکی از مزیت های استفاده از شرکت های دانش بنیان ایجاد مشاغل خانگی خرد با سرمایه گذاری اندک است

  آقایان جلال صبا مدیر مرکز رشد و نوآوری استان زنجان، حسن نجفی مدیرعامل شرکت ایده نگاران همگام قزوین، ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و شهرام شکوهی معاون فن آوری و نوآوری پارک علم و فن آوری یزد به بررسی فعالیت شرکت های دانش بنیان در راه اندازی کسب و کارها و اشتغال زایی پرداختند.

 • تولید پیله ابریشم در کشور

  تولید پیله ابریشم در کشور

  آقای عدیل سروری رئیس مرکز توسعه نوغانداری وضعیت نوغانداران و تولید ابریشم در کشور را بررسی کرد.

 • بررسی دلایل افزایش قیمت میوه و تره بار

  بررسی دلایل افزایش قیمت میوه و تره بار

  رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در خصوص افزایش قیمت و نوسان میوه و تره بار در کشور گفت: در خصوص سیب زمینی از آبان هم اعلام کردم که شرایط در حال حاد شدن است چون تولید و مصرف کشور مشخص است .

 •  نظارت بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها ؛ سراب یا حقیقت

   نظارت بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها ؛ سراب یا حقیقت

  رئیس دادگاه دادگستری تهران گفت: موضوع نظارت بانک مرکزی به عنوان حلقه مفقوده آن طور که بایسته و شایسته است به آن توجه نشده است و در بسیاری از مسائل علاوه برای ضعف متولیان در اجرای صحیح قوانین در اجرای صحیح برنامه به ردپایی نهاد یا شخصیت حقوقی خاص برمی خوریم.

 • قوانین مالیاتی مشکل اصلی شرکت های دانش بنیان

  قوانین مالیاتی مشکل اصلی شرکت های دانش بنیان

  آقایان مجید شمسی مدیر مراکز رشد پارک علم و فن آوری استان مرکزی، سید علی موسوی معاون فن آوری و پشتیبانی پارک علم و فن آوری اردبیل و مازیار ناظران معاون مرکز رشد فن آوری نیشابور مشکلات مالیاتی شرکت های دانش بنیان و زیرساخت های مورد نیاز پارک های علم و فن آوری را بررسی کردند.

 • شرکت های بزرگ کشور باید متقاضی خدمات شرکت های دانش بنیان باشند

  شرکت های بزرگ کشور باید متقاضی خدمات شرکت های دانش بنیان باشند

  آقایان بابک صفاری استاد دانشگاه اصفهان، محمدعلی ملبوبی رئیس هیئت مدیره شرکت زیست فن آور سبز، سید رضا علوی زارع مدیر مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه شهید چمران اهواز و محسن نظری رئیس پارک علم و فن آوری استان سمنان به بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان و بازارسازی برای محصولات این شرکت ها پرداختند.

 • سیاست گذاری توسعه ای دولت می تواند از شرکت های دانش بنیان حمایت کند

  سیاست گذاری توسعه ای دولت می تواند از شرکت های دانش بنیان حمایت کند

  آقایان مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، علی دهقانی استاد دانشگاه شاهرود، ابراهیم بیرامی زاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان رویان نهال محلات و علیرضا جعفر مدیر برنامه ریزی پارک علم و فن آوری شریف به بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان و سیاست های توسعه ای دولت برای حمایت از این شرکت ها پرداختند.

 • واریز سود سهام عدالت تا پایان سال جاری

  واریز سود سهام عدالت تا پایان سال جاری

  آقای علی اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بررسی رقم اصلی سود سهام عدالت تا پایان سال و تعیین تکلیف جاماندگان از این سهام پرداخت.

 • شرکت های دانش بنیان فرصت جدیدی برای سرمایه گذاری های مطلوب اقتصادی

  شرکت های دانش بنیان فرصت جدیدی برای سرمایه گذاری های مطلوب اقتصادی

  آقایان رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، مصطفی صفاری اقتصاددان، مصطفی بغدادی مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و فرید شاهمرادی مدیر مرکز نوآوری و رشد زاهدان نحوه توسعه شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری در آن ها و مشکلات موجود در این حوزه را بررسی کردند.

 • عرضه برنج به شکل نامحدود و با قیمت مصوب در سامانه بازرگام برای عموم آزاد است

  عرضه برنج به شکل نامحدود و با قیمت مصوب در سامانه بازرگام برای عموم آزاد است

  آقای علیرضا جاوید عربشاهی رئیس مرکز ارتباطات امور مجلس و استان ها در مورد عرضه برنج وارداتی به صورت اینترنتی و با قیمت مصوب صحبت کرد.

 • افزایش قیمت سیب زمینی در بازار

  افزایش قیمت سیب زمینی در بازار

  آقای اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران علت افزایش قیمت سیب زمینی در میادین میوه و تره بار را بررسی ودر مورد رفع کمبود در بازار میوه شب عید صحبت کرد.

 • افتتاح طرح های اقتصادی استان البرز به مناسبت دهه فجر

  افتتاح طرح های اقتصادی استان البرز به مناسبت دهه فجر

  گفتگو با آقای مجتبی عبدالهی استاندار البرز

 • جهش تولید، کیفیت، قیمت و نظارت مردم

  جهش تولید، کیفیت، قیمت و نظارت مردم

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، مجتبی برقبانی دکتری کسب و کار، سید جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و ابوالفضل روغنی عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران به بررسی راهکارهایی در جهت ارتقا کیفیت محصولات داخلی و جلب رضایت مشتریان پرداختند.

 • رقابت کلید واژه اصلی برای ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت در تولید خودرو و لوازم خانگی

  رقابت کلید واژه اصلی برای ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت در تولید خودرو و لوازم خانگی

  آقایان علی دهقانی استاد دانشگاه شاهرود، فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو، ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی پیرو سخنان مقام معظم رهبری در مورد نارضایتی مردم از افت کیفیت محصولات داخلی، به بررسی عوامل موثر بر این مسئله و راهکارهای خروج از آن پرداختند.

 • بررسی وضعیت حذف ارز ترجیحی

  بررسی وضعیت حذف ارز ترجیحی

  گفتگو با احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس در خصوص حذف ارز 4200 تومانی

 • بررسی وضعیت خودروسازان و لوازم خانگی

  بررسی وضعیت خودروسازان و لوازم خانگی

  گفتگو با سید احمد رسولی نژآد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

 • مافیا و انحصار در صنعت خودروسازی به ضرر مصرف کننده است

  مافیا و انحصار در صنعت خودروسازی به ضرر مصرف کننده است

  آقایان لطف الله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو و علیرضا پورفرج استاد دانشگاه مازندران به بررسی مشکلات موجود در صنعت خودرو و نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت آن پرداختند.

 • صنعت خودرو / حیات خلوت یقه سفیدها

  صنعت خودرو / حیات خلوت یقه سفیدها

  آقایان عباس علوی راد استاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد، مهدی حمزه پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق، الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران وضعیت صنعت خودرو و لوازم خانگی و دخالت دولت در تعیین مدیران صنعت خودرو سازی و انحصارگری دولت را بررسی کردند.

 • حمایت مقام معظم رهبری از حقوق مصرف کنندگان و اعتراض به بی کیفیتی محصولات خودروسازان

  حمایت مقام معظم رهبری از حقوق مصرف کنندگان و اعتراض به بی کیفیتی محصولات خودروسازان

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو، مصطفی صفاری اقتصاددان، عزت الله اکبری تالار دشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ابوالفضل روغنی عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق بیانات روز یکشنبه مقام معظم رهبری پیرو حمایت از حقوق مصرف کننده در بازار خودرو و لوازم خانگی را بررسی کردند.

 • تخلفات بانک‌ها در ارائه تسهیلات

  تخلفات بانک‌ها در ارائه تسهیلات

  کارشناس رسمی دادگستری در گفتگو با شبکه ایران کالا در خصوص مشکلات مردم در گرفتن وام  با بیان مقدمه ای توضیح داد: رفتارهای سلیقه‌ای سال‌ها باعث تورم شد و جزو چند کشوری هستیم که نتوانستیم آنرا کنترل کنیم و این بیماری تورم در 180 کشور مهار شده است.

 • علل افزایش بی رویه قیمت برنج

  علل افزایش بی رویه قیمت برنج

  نایب رئیس انجمن برنج ایران در گفتگو با شبکه ایران کالا در خصوص افزایش قیمت برنج گفت: افزایش قیمت برنج بی‌رویه، بی‌منطق و خارج از ضوابط افزایش قیمت است .

 • ده بند برنامه حمایتی از بورس و بازار سرمایه

  ده بند برنامه حمایتی از بورس و بازار سرمایه

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، فردین آقابزرگی فعال بازار سرمایه و مصطفی صفاری اقتصاددان به بررسی برنامه حمایتی دولت از بازار سرمایه و علل تاثیر گزار بر شرایط این بازار پرداختند.

 • بررسی مشکلات صنعت گردشگری

  بررسی مشکلات صنعت گردشگری

  نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص برنامه های دولت و مجلس در این حوزه گفت:یکی از شاخص های رشد اقتصادی کشور در برنامه های توسعه توجه به حوزه گردگشری و سهم گردشگری از حوزه خدمات و به طور خاص خود گردشگری است . 

 • برنامه هفتم توسعه و اولویت های اقتصادی کشور

  برنامه هفتم توسعه و اولویت های اقتصادی کشور

  میهمانان برنامه چشم انداز دکتر زهرا کریمی استاد دانشگاه مازندران، دکتر ندا میری کارشناس اقتصادی، آقای محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و دکتر روح الله شهنازی از دانشگاه شیراز به نقد و بررسی برنامه های توسعه کشور پرداختند.

 • برنامه هفتم توسعه نباید آرمانی تدوین شود

  برنامه هفتم توسعه نباید آرمانی تدوین شود

  خانم ها زهرا کریمی استاد دانشگاه مازندران، ندا میری اقتصاددان و آقایان محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز به بررسی میزان موفقیت برنامه های قبلی توسعه و الزامات برنامه هفتم توسعه پرداختند.

 • سفر رئیس جمهور به روسیه، رفع موانع صادرات

  سفر رئیس جمهور به روسیه، رفع موانع صادرات

  آقای هادی تیزهوش رئیس اتاق بازرگانی ایزان و روسیه با سفر رئیس جمهور به روسیه میزان صادرات کالا به اتحادیه اوراسیا و روسیه را بررسی کرد.

 • بررسی صنعت حمل و نقل

  بررسی صنعت حمل و نقل

  گفتگو با آقای علیرضا پاک‌فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس

 • برنامه هفتم توسعه، پرهیز از بی ثباتی در اقتصاد کلان

  برنامه هفتم توسعه، پرهیز از بی ثباتی در اقتصاد کلان

  آقایان تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران، مجتبی برقبانی دکتری کسب و کار، و علی سعدوندی اقتصاددان به بررسی مشکلات برنامه های توسعه قبلی و اولویت های برنامه هفتم توسعه پرداختند.

 • چالش های قضایی و قانونی در قراردهای بانکی

  چالش های قضایی و قانونی در قراردهای بانکی

   رئیس دادگاه دادگستری و پژوهشگر حقوق بین الملل در گفتگو با شبکه ایران کالا در خصوص طرح دعاوی و دادخواست‌ها گفت: در این جلسه در خصوص نحوه اقامه دعوا و طرح دادخواست حقوقی برای رفع اختلاف میان اشخاص و بانک‌ها در نحوه محاسبه سود و خسارت و حتی اصل آن صحبت می‌کنیم.

 • افزایش حقوق در بودجه 1401

  افزایش حقوق در بودجه 1401

  نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق با افزایش 24 درصدی حداقل حقوق دولت موافقت شد و به طور قطعی 5 میلیون و  600 هزار تومان حداقل حقوق پرداختی برای کارکنان دولت خواهد بود.

 • اتصال سامانه صیاد و چک به خودپردازها

  اتصال سامانه صیاد و چک به خودپردازها

   سخنگوی اجرای قانون جدید چک در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: براساس قانونی که در سال 1397 به تصویب مجلس رسیده بود چک های جدید باید برای نقل و انتقال در سامانه صیاد ثبت می شد، یعنی صادرکننده چک باید در زمان صدور چک مشخصات چک را به صورت سیستمی ثبت کند و گیرنده چک هم در این سامانه ثبت کند.

 • وضعیت تولید پوشاک در کشور و تاثیر قاچاق بر این حوزه

  وضعیت تولید پوشاک در کشور و تاثیر قاچاق بر این حوزه

  آقایان سید جلال قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و مصطفی پورکاظم شایسته معاون امور مقابله با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با شبکه ایران کالا به بحث درباره قاچاق پوشاک پرداختند.

 • برنامه هفتم توسعه/ به عمل کار برآید به سخن دانی نیست

  برنامه هفتم توسعه/ به عمل کار برآید به سخن دانی نیست

  آقایان مرتضی افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، مصطفی دین محمدی استاد دانشگاه زنجان و مصطفی صفاری اقتصاددان بایدها و نبایدهای برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند.

 • چالش های پیش روی صنعت کشاورزی ایران 

  چالش های پیش روی صنعت کشاورزی ایران 

  برنامه نبض کشاورزی امشب میزبان آقایان میثم علی‌آبادی کارشناس کشاورزی، ساسان علی نیایی فر عضو عیئت علمی دانشگاه تهران و محمد قهدریجانی عضو هیئت علمی دانشگاه بود.

 • جزئیات مالیات بر جمع خودروهای تحت تملک

  جزئیات مالیات بر جمع خودروهای تحت تملک

   سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرایندها و هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی در گفتگو شبکه ایران کالا گفت: خودروهایی که مشمول مالیات هستند شناسایی شده و همه افراد مشخص و فهرست آنها در درگاه سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات اطلاع رسانی شده است.

 • تولید و حمایت از شرکت های تولیدی محور اصلی برنامه هفتم توسعه

  تولید و حمایت از شرکت های تولیدی محور اصلی برنامه هفتم توسعه

  آقایان حبیب انصاری سامانی استاد دانشگاه یزد، عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه آزاد و عبدالکریم حسین پور استاد دانشگاه خلیج فارس به بررسی آسیب شناسی برنامه ششم توسعه اقتصادی و اهدافی که باید در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد پرداختند.

 • توسعه بخش خارجی محور اصلی برنامه هفتم

  توسعه بخش خارجی محور اصلی برنامه هفتم

  آقایان قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه آزاد، عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد و مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق به بررسی برنامه هفتم توسعه و موارد مهمی که لازم است در این برنامه مورد توجه قرار گیرد پرداختند.

 • لزوم استفاده از تکنولوژی در کاهش هزینه های تولید محصولات کشاورزی

  لزوم استفاده از تکنولوژی در کاهش هزینه های تولید محصولات کشاورزی

  آقایان آرش ساعدی، حسین شیخ سفلی و امیرحسین حیدری کارشناسان حوزه کشاورزی هستند که مشکلات این حوزه را در زمینه استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در تولید محصولات کشاورزی بررسی کردند.

 • سفر رئیس‌جمهور به روسیه؛ افزایش صادرات

  سفر رئیس‌جمهور به روسیه؛ افزایش صادرات

  آقایان روح‌الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، آدم‌زاد صادرکننده، بهروز مرادی عضو هیئت مدیره هلدینگ‌های ریکو و پرویز ذوالعلی صادر کننده در گفتگو با برنامه چشم انداز مشکلات تجار ایرانی را در صادرات کالا به روسیه بررسی کردند.

 • اسکان عشایر موجب از بین رفتن تولید است

  اسکان عشایر موجب از بین رفتن تولید است

  آقایان مهدی میزبان معاون توسعه زیربنایی سازمان امور عشایر و پژمان رضایی استاد دانشگاه و پژوهشگر مهاجرت و گردشگری مشکلات اسکان و کوچ عشایر و ارائه خدمات به این جامعه را مورد بررسی قرار دادند.

 • جزئیات واردات خودرو

  جزئیات واردات خودرو

  آقای زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه حذف ارز ترجیحی و واردات خودرو را مورد بررسی قرار داد.

 • وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن بدون ضامن

  وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن بدون ضامن

  آقای محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱، کاهش تورم و وام مسکن بدون ضامن را بررسی کرد.

 • تولید پایدار محصولات کشاورزی کلید گمشده صادرات مطلوب

  تولید پایدار محصولات کشاورزی کلید گمشده صادرات مطلوب

  آقایان روشن یکتا عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه، حامد نجفی علمدار استاد دانشگاه تربیت مدرس و سعید کیخا مدیرعامل شرکت NSK و صادرکننده تولید پایدار محصولات کشاورزی برای صادرات و مشکلات موجود در این حوزه را بررسی کردند.

 •  آسیب شناسی کاهش تولید تلویزیون کشور

   آسیب شناسی کاهش تولید تلویزیون کشور

  آقایان ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با شبکه ایران کالا در خصوص کاهش تولید تلویزیون به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 • برگزاری نمایشگاه فروش نوروزی در سراسر ایران 

  برگزاری نمایشگاه فروش نوروزی در سراسر ایران 

  دبیر کل اتاق اصناف در گفتگو با شبکه ایران کالا درباره فروش نوروزی گفت: این نمایشگاه معمولا برای شب عید فرصت مناسبی است که شور و نشاط برای خرید ایجاد می کند.

 •  استاندارد خودروها

   استاندارد خودروها

   کریمی سنجری کارشناس خودرو گفت: آخرین استانداردهایی که در کشور الزام شد استاندارد 52 گانه و بعد 82 گانه بود که به خاطر تحریم خودور فعلا امکان پذیر نیست برخی از استانداردها بلاتکلیف مانده است.

 • مثلث اقتصادی ایران، چین و روسیه

  مثلث اقتصادی ایران، چین و روسیه

  آقایان رجب صفروف رئیس شورای روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه، روشن یکتا عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و امیر محمودزاده مدیرعامل انجمن دوستی ایران و روسیه در مورد افزایش سطح روابط تجاری ایران و روسیه و عضویت غیردائمی ایران در اتحادیه اوراسیا به گفتگو پرداختند.

 •  بررسی مشکلات کشاورزی و دامداری عشایری

   بررسی مشکلات کشاورزی و دامداری عشایری

  آقایان عباس پاپی‌زاده رئیس سازمان عشایر کشور و مجید موافق غدیری رئیس انجمن خوراک دام کشور دربرنامه نبض کشاورزی به بررسی مشکلات دامداران و عشایر پرداختند.

 • آیا چین به تعهدات توافق ۲۵ ساله با ایران پای بند خواهد بود

  آیا چین به تعهدات توافق ۲۵ ساله با ایران پای بند خواهد بود

  آقایان پیمان مولوی اقتصاددان، رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و فدا حسین مالکی عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس در مورد تعهدات دوطرفه ایران و چین طی توافق ۲۵ ساله و پای بندی به این تعهدات گفتگو کردند.

 • افت محسوس صادرات فرش ایران 

  افت محسوس صادرات فرش ایران 

   عضو انجمن علمی فرش ایران گفت: متاسفانه وضع صادرات فرش ایران حال و روز خوبی ندارد، از یک متوسط 500 میلیون دلاری صادرات فرش در چند دهه اخیر به زیر صد میلیون دلار رسیده ایم.

 • تعرفه گذاری خدمات پزشکی 1401

  تعرفه گذاری خدمات پزشکی 1401

  معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور درباره تعرفه گذاری خدمات پزشکی 1401 گفت: قیمت پیشنهادی سازمان براساس قیمت تمام شده و نزدیک به واقعیت باید باشد که با نظر کارشناسان و نرخ تورم شصت درصدی برای پزشکان عمومی مبلغ هشتاد هزار تومان در نظر گرفته شده است.

 • همه کشاورزان، روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند

  همه کشاورزان، روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند

  آقایان بیت الله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر، و محمدجعفر ایرانی کارشناس اقتصاد تعاون به بررسی پوشش بیمه ای عشایر و روستاییان پرداختند.

 • آغاز توافق ۲۵ ساله ایران و چین

  آغاز توافق ۲۵ ساله ایران و چین

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، سید کمیل طیبی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، عباس مقتدای خوراسگانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین قرارداد ۲۵ ساله ای که بین ایران و چین منعقد و آغاز به کار کرده را بررسی کردند.

 • هفته آینده طرح واردات خودرو مجددا در صحن علنی مجلس کلید می خورد

  هفته آینده طرح واردات خودرو مجددا در صحن علنی مجلس کلید می خورد

  آقای سید احمد رسولی نژاد عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس بررسی مجدد طرح واردات خودرو در مجلس را مورد بررسی قرار داد.

 • بررسی وضعیت تولید و واردات خودروهای سنگین

  بررسی وضعیت تولید و واردات خودروهای سنگین

  آقایان فرید زاوه کارشناس خودرو، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مهدی دل انگیزان راننده خودرو سنگین و حسین پارسی نژاد معاون مدیرعامل ایران خودرو دیزل در فروش و بازاریابی مشکلات خودروهای سنگین دست دوم ترخیص نشده از گمرک و رانندگان این خودرو ها را بررسی کردند.

 • واکاوی وضعیت تولید کنندگان پروتئین در کشور

  واکاوی وضعیت تولید کنندگان پروتئین در کشور

  آقایان خاکزاد مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران، سید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران، ناصر نبی‌پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار و افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور و رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با برنامه چشم انداز به بررسی شرایط تولید کنندگان دام و طیور کشور پرداختند

 • بیمه محصولات کشاورزی نیازمند فرهنگ سازی است

  بیمه محصولات کشاورزی نیازمند فرهنگ سازی است

  آقایان حسین آذریان کارشناس مسئول اداره کل ارزیابی بیمه کشاورزی، علی قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد گندم کاران کشور و رضا افقی معاون پژوهش دانشکده بیمه اکو وضعیت بیمه محصولات کشاورزی و افزایش سقف بیمه ای را بررسی کردند.

 • روند نزولی نرخ ارز در بازار

  روند نزولی نرخ ارز در بازار

  آقای کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان ایرانیان روند نزولی ارز در بازار و استفاده از ارزهای دیجیتال را بررسی کرد.

 • افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی

  افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی

  آقای پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این برنامه افزایش قیمت لوازم خانگی بعد از ممنوعیت واردات، و خدمات پس از فروش لوازم خانگی را بررسی کرد.

 • لزوم اخذ شناسه کالا برای تمام کالاهای وارداتی

  لزوم اخذ شناسه کالا برای تمام کالاهای وارداتی

  آقای یاسر سواد کوهی مدیر کل هماهنگی مقابله و رصد قاچاق ارز و کالا لزوم توجه به قاچاق کالا و شناسه کالا برای تمام کالاهای وارداتی را بررسی کرد.

 • با حذف ارز ترجیحی قیمت هر کیلو شیر به ۱۱۳۰۰ تومان خواهد رسید

  با حذف ارز ترجیحی قیمت هر کیلو شیر به ۱۱۳۰۰ تومان خواهد رسید

  آقایان سید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران، علی احسان ظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی کشور، سید موسی رهنمایی قایم مقام نظام صنفی کشاورزی ایران و علایی مدیرعامل شرکت لبنیات خضرا استان مرکزی به بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی از صنعت لبنیات کشور پرداختند.

 •  مالیات خانه‌های خالی ، از حرف تا عمل

   مالیات خانه‌های خالی ، از حرف تا عمل

  مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: فهرست اولیه از خانه های خالی که به موجب قانون اصلاحی سال 99 تنظیم شده از طریق سامانه املاک و اسکان کشور قرار بود هفتدهم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، هیجدهم این فهرست ارسال شد که در آن  12 هزار ملک مسکونی خالی به سازمان مالیاتی معرفی شده است. 

 • عدم نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر افزایش قیمت برنج

  عدم نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر افزایش قیمت برنج

  آقایان علی رضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی، اسماعیل فدایی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گلیتاز، محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران و احمد اشراقی نایب رئیس انجمن برنج ایران مشکلات صنعت برنج و افزایش قیمت آن در بازار را بررسی کردند.

 •  بیمه کشاورزی

   بیمه کشاورزی

  آقایان آرش نبی‌زاده مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی، مصطفی سید مصطفوی رئیس هیئت مدیره کانون صنعت طیور ،نصیر شیدایی کارشناس مسئول صندوق بیمه کشاورزی و نصیر شیدایی کارشناس مسئول صندوق بیمه کشاورزی در خصوص بیمه صنعت طیور دیدگاه های خود را بیان کردند.

 • تاثیر حذف احتمالی ارز چهار هزار تومانی بر قیمت مرغ و تخم مرغ

  تاثیر حذف احتمالی ارز چهار هزار تومانی بر قیمت مرغ و تخم مرغ

  رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صنعت طیور در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: باید دید سرنوشت اختصاص ارز 4200 تومانی تاثیرش بر بازار چه بوده است مزایا و معایب آن چیست و دلیل اینکه موافق و مخالف آن هستیم تا چقدر است.

 • افزایش قیمت لوازم خانگی علی‌رغم ممنوعیت واردات / احتکار دلالان و عرضه قطره‌چکانی محصولات به بازار

  افزایش قیمت لوازم خانگی علی‌رغم ممنوعیت واردات / احتکار دلالان و عرضه قطره‌چکانی محصولات به بازار

  آقایان حبیب الله انصاری کارشناس فروش لوازم خانگی، سید علی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و محمدرضا جعفری مدیرعامل لوازم خانگی آنتیک به بررسی مشکلات موجود در بازار لوازم خانگی کشور و قدرت خرید مردم پرداختند.

 • وضع معاملات مسکن در کشور

  وضع معاملات مسکن در کشور

  رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: مسکن خیلی حساس است و کارشناسانی که در این حوزه صحبت می کنند باید اطلاعات خوب و دقیقی از وضع مسکن داشته باشند .

 • توصیه های هواشناسی به کشاورزان و دامداران

  توصیه های هواشناسی به کشاورزان و دامداران

  کارشناس کشاورزی در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: امروز و فردا در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار به ویژه در شهرهای صنعتی غلظت آلاینده ها را داریم .

 • بازار، افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، مردم

  بازار، افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، مردم

  آقایان فرید زاوه کارشناس خودرو، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، حسن کریمی سنجری کارشناس بازار خودرو و الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار و مشکلات صنعت خودروسازی کشور پرداختند.

 • ضرورت بیمه کشاورزی برای اقلیم پر مخاطره ایران

  ضرورت بیمه کشاورزی برای اقلیم پر مخاطره ایران

  میهمانان برنامه نبض کشاورزی در خصوص ضرورت بیمه کردن محصولات کشاورزی در اقلیم متنوع ایران به گفتگو نشستند

 • ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار راکد خودرو

  ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار راکد خودرو

  رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو به تشریح این روزهای بازار خودرو و دلایل ادامه افزایش قیمت در این بازار پرداخت.

 • بررسی وضعیت مناسبات تجاری میان ایران و ارمنستان

  بررسی وضعیت مناسبات تجاری میان ایران و ارمنستان

  آقای عباس بدخشان ظهوری سفیر ایران در ارمنستان وضعیت سطح تبادلات تجاری بین دو کشور و موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات به ارمنستان را بررسی کرد.

 • دولت مسئول اصلی افزایش هزینه ها در بودجه نیست

  دولت مسئول اصلی افزایش هزینه ها در بودجه نیست

  آقایان مصطفی دین محمدی استاد دانشگاه زنجان، روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، مصطفی صفاری اقتصاددان و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بررسی افزایش هزینه های دولت در بودجه ۱۴۰۱ و درآمدهای حاصل از فروش نفت و افزایش مالیات ها پرداختند.

 • رئیس سازمان خصوصی سازی: در دو دهه گذشته تنها 30 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است

  رئیس سازمان خصوصی سازی: در دو دهه گذشته تنها 30 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است

  رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به دنبال واگذاری به بخش خصوصی واقعی هستیم گفت: در دو دهه گذشته تنها 30 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

 • مهاجرت معکوس یکی از راه های جلوگیری از ازدحام شهرهاست.

  مهاجرت معکوس یکی از راه های جلوگیری از ازدحام شهرهاست.

  آقایان حجت الله ورمزیاری رئیس گروه توسعه کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس، مهدی میزبان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر و عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه به بررسی عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها پرداختند.

 • معرفی مجموعه فرهنگی تبلیغی سفیران صلوات

  معرفی مجموعه فرهنگی تبلیغی سفیران صلوات

  آقای علی چمن نژاد مدیر مجموعه فرهنگی تبلیغی سفیران صلوات در مورد فعالیت های این مجموعه و کتاب های چاپ شده پیرامون شهدا و ائمه اطهار با محوریت صلوات سخن گفت.

 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه: با گران کردن غذای اصلی مردم مشکل تورم حل نخواهد شد

  عضو کمیسیون برنامه و بودجه: با گران کردن غذای اصلی مردم مشکل تورم حل نخواهد شد

  قایان سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه، بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، محمد حسن زاده استاد دانشگاه محقق اردبیلی، علی رضا پورفرج استاد دانشگاه مازندران و روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی باید ها و نبایدهای حذف ارز ترجیحی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ پرداختند.

 • افزایش غیر منطقی قیمت برنج در یک ماه گذشته

  افزایش غیر منطقی قیمت برنج در یک ماه گذشته

  دبیر انجمن برنج با تأئید افزایش غیر منطقی قیمت برنج از نبود نظارت در بازار برای کنترل قیمت‌ها در بازار خبر داد.

 • چالش های بانکداری بدون ربا

  چالش های بانکداری بدون ربا

  کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با شبکه ایران کالا درباره نظام بانکداری بدون ربا گفت: این نظام برای ایجاد عدالت ایجاد شده است. 

 • چالش‌های قانونی و قضایی در قراردادهای بانکی 

  چالش‌های قانونی و قضایی در قراردادهای بانکی 

  رئیس دادگستری تهران و پژوهشگر حقوق تجارت بین الملل در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: به خاطر روابط بداقتصادی و قراردادهای یک جانبه در بانکها و شرکت های تجاری و بنگاه های اقتصادی که حتی در برخی موارد یک نسخه از قرارداد هم در اختیار فرد قرار داده نمی شود مولودی متولد شده که دارای اشکالاتی است. 

 • بررسی مشکلات مبل سازان

  بررسی مشکلات مبل سازان

   رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: صنف صنایع مبل و چوب از جمله صنایع پربازده هست که ده درصد اشتغال کشور را به خودش اختصاص داده است.

 •  بررسی میزان تولید  و صادرات زعفران

   بررسی میزان تولید  و صادرات زعفران

  آقایان غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران وحقانی نسب کارشناس بازار زعفران در گفتگو با شبکه ایران کالا مسائل و مشکلات تولید ، عرصه و صادرات زعفران را بررسی کردند.

 • مبنای محاسبه نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۱ چیست؟

  مبنای محاسبه نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۱ چیست؟

  آقایان حبیب انصاری سامانی استاد دانشگاه یزد، کامران ندری استاد دانشگاه امام صادق و حسین اکبری فرد استاد دانشگاه کرمان در این برنامه به بررسی نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۱ و تحقق یافتن رشد اقتصادی ۸ درصد پرداختند.

 • بررسی علل مهاجرت کشاورزان از روستا به شهر

  بررسی علل مهاجرت کشاورزان از روستا به شهر

  در برنامه نبض کشاورزی این هفته، سید وحید سعادت معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور، محمد یعقوبی نماینده شورای عالی استان ها و اسد الله تیموری رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری درباره علل مهاجرت کشاورزان گفتگو کردند.

 • بیش از اندازه نسبت به بودجه ۱۴۰۱ خوش بین نباشیم.

  بیش از اندازه نسبت به بودجه ۱۴۰۱ خوش بین نباشیم.

  آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، مرتضی افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و علی چشمی استاد دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی مشکلات موجود در بودجه ۱۴۰۱ پرداختند.

 • جزئیات ثبت نام طرح ملی مسکن

  جزئیات ثبت نام طرح ملی مسکن

   معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: ثبت نام از هشتم مهر امسال شروع شروع و همچنان ادامه دارد و 15 دی ماه آخرین مهلت ثبت نام است.

 • روش فروش اموال تملیکی

  روش فروش اموال تملیکی

  معاون بهره برداری وفروش اموال تملیکی در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: سازمان اموال تملیکی در سال 1370 برای کالاهایی که به هر طریقی در تملک دولت در می‌آید ، به وجود آمد که این کالاها شامل کالاهای متروکه، ضبطی و قاچاق می شود و مسئول تعیین تکلیف، فروش و انهدام کالاها بر عهده این سازمان است.

 • سوداد تولیدکننده درهای ضد سرعت

  سوداد تولیدکننده درهای ضد سرعت

  مدیر عامل شرکت سوداد در گفتگو با ایران کالا گفت: از سال 85 کارمان را شروع کردیم و تولیدکننده درهای ضدسرقت هستیم و این کالا قبلا درصد کمی در ایران تولید می شده و بیشتر متعلقات آن وارد می شده و امروز بیش از نود درصد آن در ایران تولید می شود.

 • تحلیل بودجه سال 1401

  تحلیل بودجه سال 1401

  آقایان عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، علیرضا شهبازی عضو کمیسیون بودجه و مهدیه ضیائیان دبیر کمیته کارآمدی برنامه و  بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه چشم انداز به تحلیل بودجه 1401 پرداختند.

 • تشریح نحوه محاسبه قبوض برق مشترکین

  تشریح نحوه محاسبه قبوض برق مشترکین

  سخنگوی صنعت برق در گفتگو با شبکه ایران کالا به تشریح الگوی مصرف و نحوه محاسبه هزینه های برق مصرفی خانوار پرداخت.

 • تجمیع اراضی کشاورزی و تاثیر آن در عدم مهاجرت از روستا

  تجمیع اراضی کشاورزی و تاثیر آن در عدم مهاجرت از روستا

  آقایان علی اکبر کاظمی کارشناس کشاورزی، محمدحسین تاجیک معاونت گیاهی وزارت جهاد کشاورزی تهران و احمدرضا پیش بین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد تاثیر قانون ارث بر تقطیع اراضی و کاهش بهره وری کشت محصول در این زمین ها پرداختند.

 • از افزایش قیمت محصولات کشاورزی تا نقش کمرنگ محصولات ارگانیک در سبد خانوار

  از افزایش قیمت محصولات کشاورزی تا نقش کمرنگ محصولات ارگانیک در سبد خانوار

  رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با شبکه ایران کالا وضعیت بازار، نقش صادرات و میزان تولید محصولات ارگانیک و نحوه تشخیص آن ها را تشریح کرد

 • سازمان توسعه تجارت سکاندار اصلی تربیت دیپلمات اقتصادی

  سازمان توسعه تجارت سکاندار اصلی تربیت دیپلمات اقتصادی

  آقایان محسن طباطبایی مزد آبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، غلامرضا عباسی کارشناس اقتصادی و محمدمهدی جوانمرد قصاب رایزن بازرگانی سابق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به موضوع تربیت دیپلمات های اقتصادی از طریق سارمان توسعه تجارت و آسنایی این افراد با علوم اقتصاد داخلی و خارجی پرداختند.

 • دیپلماسی اقتصادی رمز موفقیت در تجارت بین الملل

  دیپلماسی اقتصادی رمز موفقیت در تجارت بین الملل

  آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، سید کمیل طیبی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با برنامه چشم انداز وضعیت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه کشور را بررسی کردند.

 • بررسی صنعت پوشاک کشور / تولید پوشاک برای تأمین نیاز بازارهای شب عید شروع شد

  بررسی صنعت پوشاک کشور / تولید پوشاک برای تأمین نیاز بازارهای شب عید شروع شد

  رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران از شروع تولید پوشاک برای تأمین نیاز هموطنان در ایام پایانی سال و بازار شب عید به رغم مشکلات خبر داد

 • تولید گوشت قرمز؛ از تامین خوراک دام تا مطالبات دامداران

  تولید گوشت قرمز؛ از تامین خوراک دام تا مطالبات دامداران

  مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران در گفتگو با شبکه ایران کالا از دامداران به خاطر وضع موجود عذرخواهی کرد و گفت: نتوانستیم برای دامداران کاری انجام بدهیم و شرمنده آنها شدیم چون اوضاع تولید در کشور نابسامان شده است.

 • خلاء قانونی دلیل اصلی تغییرکاربری های غیرمجاز

  خلاء قانونی دلیل اصلی تغییرکاربری های غیرمجاز

  آقایان احمد عباسی فر معاون بازرسی کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست، مسعود عسگری راوری مدیرکل دفتر فنی تهیه طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کیوان فرح نژاد مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب استان مازندران مشکلات قانونی در مورد تغییرکاربری اراضی کشاورزی را بررسی کردند.

 • حذف ارز ترجیحی چه میزان بر افزایش قیمت دارو تأثیر خواهد گذاشت

  حذف ارز ترجیحی چه میزان بر افزایش قیمت دارو تأثیر خواهد گذاشت

  آقای محمدرضا عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی در این گفتگو به تاثیرات ناشی از نوسانات نرخ ارز بر قیمت دارو و فرآورده های دارویی پرداخت.

 • دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده ۴۰ ساله کشور

  دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده ۴۰ ساله کشور

  آقایان علی رضا شیرمحمدی استاد دانشگاه امام صادق، مصطفی صفاری اقتصاددان و محمدجعفر ایرانی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون به بررسی مشکلات نظام بانکی کشور مرتبط با دیپلماسی اقتصادی پرداختند.

جدید ترین برنامه ها