نشانهای تجاری | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • پگاه استخدام می کند

    پگاه استخدام می کند

    شرکت صنایع شیر ایران نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان واجدین شرایط و با برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش، به صورت قرارداد کار موقت (مدت معین) انتخاب خواهد کرد.

جدید ترین برنامه ها