استقلال بانک مرکزی در سیاست های پولی و بانکی، طرح جدید مجلس | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

استقلال بانک مرکزی در سیاست های پولی و بانکی، طرح جدید مجلس

  • دوشنبه 19 مهر 1400 05:38
  • شناسه 77584
استقلال بانک مرکزی در سیاست های پولی و بانکی، طرح جدید مجلس

آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، علی رضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، مصطفی صفاری اقتصاددان و سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این برنامه به بررسی طرح جدید مجلس مبنی بر استقلال بانک مرکزی و جدا شدن آن از دولت پرداختند.

آقای سعدوندی یکی از اقتصاددانان مهمان در برنامه چشم انداز گفت: با رشد نقدینگی به عدد 4000 هزار میلیارد تومان طی مرداد ماه جاری، تورم به شدت افزایش یافته است. متاسفانه عدم توجه دولت به هشدارهای اقتصاددانان باعث شد که نرخ رشد پایه پولی به بیش از 40 درصد برسد در حالیکه این اتقاق تاثیر بسیار بدی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت
وی گفت: در کشورهای پیشرفته افزایش پایه پولی لزوما منجر به بالارفتن نرخ تورم نمی شود ولی در کشور ما با افزایش انتظارات تورمی، این نرخ بالا قابل قبول نیست. 
سعدوندی با بیان این که ظرفیت های خالی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از فعالیت های اقتصادی در کشور با محدودیت همراه است که این محدودیت ها باعث شده تا شاهد رشد اقتصادی مناسب در تولیدات و سرمایه گذاری ها نباشیم.
وی اظهار داشت: اگرخلق پول از طرف بانک مرکزی در شرایط مطلوب اقتصادی انجام شده بود، رشد اقتصاد مثبت ارزیابی می شد ولی متاسفانه هیچ یک از پیش نیازهای این رشد مثبت با شرایط فعلی در کشور مهیا نیست.
سعدوندی گفت: کاهش نرخ تورم و رشد پایه پولی کشور باید به عنوان اولویت رئیس جدید بانک مرکزی در نظر گرفته شود. نرخ پایه پولی کشور طی 70 سال گذشته هرگز به این رقم نرسیده بود و نرخ تورم از بعد از جنگ جهانی دوم نیز همچین رشدی نداشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: رئیس بانک مرکزی دوره قبل با کنترل ترازنامه های مالی بانک ها سعی در مهار تورم و کاهش آن داشت که نتیجه آن، رکود در اقتصاد و تشدید شرایط بد اقتصادی بود. امیدواریم رئیس جدید بانک مرکزی با به کارگیری کارشناسان برجسته اقتصادی و اجرای صحیح سیاست های پولی و بودجه ای بتواند به عنوان نهاد مسئول در کنترل تورم پیش قدم باشد. ایشان می تواند با تکیه بر دانش روز اقتصادی علی رغم شرایط سخت فعلی، رشد اقتصادی را به کشور بازگرداند و با سامان دادن به بازار سرمایه تورم را تک نرخی کند.
سعدوندی در پایان گفت: طبق طرح تصویبی مجلس، اگر بانک مرکزی بتواند به عنوان نهاد مستقل از دولت، به تدوین سیاست های پولی و بانکی کشور سامان دهد عصر جدیدی در سیاست های اقتصادی کشور آغاز خواهد شد.
آقای شکیبایی استاد دانشگاه کرمان با بیان این که استقلال بانک مرکزی در کشورهایی با عملکرد های مثبت و منفی و اقتصاد پایدار نیز می تواند دچار افزایش نرخ تورم باشد گفت: شبکه بانکی کشور باید از بانک مرکزی و سیاست های این نهاد تبعیت داشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی از یک طرف خزانه دار دولت بوده و از طرف دیگر تابع منافع شبکه بانکی تحت نظر خود است. پس برای حفظ استقلال بانک مرکزی باید به این دو مورد توجه فراوان داشت.
ایشان ادامه داد: اگر اراده دولت در ایجاد استقلال بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی به عنوان خط مقدم سیاست گزاری در اقتصاد کشور باید به مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی اقدام موثر داشته باشد.
شکیبایی گفت: استفاده از ابزارهای پولی مناسب و اجرای سیاست های درست در کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی باعث رشد نقدینگی در کشور می شود.
وی اضافه کرد: سرمایه ناخالص ملی طی سه سال اخیر به شدت کاهش یافته است. با توجه به نرخ بالای تورم میزان تمایل برای سرمایه گزاری در حوزه های اقتصادی کاهش چشمگیری داشته است ولی امیدواریم با ثبات در بازار ، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز اقتصاد کشور و در ادامه، بنگاه های تولیدی و کارخانه ها از رکود خارج شوند.

مصطفی صفاری اقتصاد دان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: انتصاب ریاست بانک مرکزی و تغییر در سیاست های اجرایی این بانک امری زمان بر است. عکس العمل بیرونی فعالین و سیاست گذاران این حوزه بعد از طی زمان حداکثر یک سال در سیاست اقتصادی کشور اثر بخشی پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بالا بودن نرخ تورم باعث شده است تا توزیع در آمد بین اقشار کم در آمد و پر درآمد متعادل نباشد که غالبا افراد حقوق بگیر برای تأمین معیشت خود دچار مشکل می شوند.

صفاری افزود: ثمره اتخاذ سیاست های پولی درست یک سال بعد مشخص خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و انتظارات تورمی حتی ممکن است این شرایط کمتر از یک سال به وقوع بپیوندد. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر این است که نرخ بالای تورم به شدت بر همه حوزه های معیشتی مردم تأثیر گذاشته و قدرت خرید را کاهش داده است. با تصویب طرح جدید مطرح شده در مجلس امیدواریم که بانک مرکزی استقلال خودش را پیدا کند و با استناد به سیاست های مالی درست شاهد ایجاد تغییرات مثبت اقتصادی باشیم.

وی اظهار داشت: تا زمانی که عملا برنامه ریزی منابع بانکی توسط نهادهای خارج از بانک مرکزی صورت می گیرد استقلال بانک مرکزی در حد یک شعار است. ابزارهای پولی مناسبی که با این استقلال به بانک مرکزی داده می شود باید بدون توجه به محاسبات بودجه ای یا مالی دولت باشد.

وامهای تکلیفی که از طرف بانک ها به افراد خاص داده می شود باعث شده که تنظیم اقتصاد کشور از مسیر درست خارج شود.

آقای سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی کشور است. از سال ۵۱ ارزش پول ملی ۳۳۳۰ مرتبه ضعیف تر شده است و به این معنی است که بانک مرکزی نتوانسته است قدرت پول ملی را حفظ نماید. نا کارامدی مدیران هر دوره بانک مرکزی، وضعیت منطقه ای  و شرایط حاکم بر جهان نیز بر این روند تأثیر داشته است.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی نمی تواند وظایف خود را در قبال سیاست پولی و ارزی و نظات بر امور سایر بانک ها را به درستی انجام دهد رشد ۴۰۰۰ هزار میلیارد نقدینگی باعث افزایش نرخ تورم بیش از ۵۰  درصد شده است که در این بین عکس العمل برخی از بانک های دولتی و خصوصی به این امر دامن زده است که نشان دهنده نظارت ناقص بانک مرکزی بر امور بانک هاست.

نظری ادامه داد: با توجه به تورم ۵۰ درصد کمیسیون اقتصادی مجلس ناچار شد طرحی در هفتاد و نه ماده به مجلس ارائه دهد که مضمون این طرح در مورد امکان استقلال کامل بانک مرکزی از دولت است به این معنی که بانک مرکزی با حفظ استقلال و بدون وابستگی به سیاست گذاری های دولت بتواند راجب سیاست های پولی و مالی کشور تصمیم گیری کند. هم چنین بانک مرکزی باید برای دستیابی به برنامه های پولی و بانکی کشور و نحوه اجرای آن ها پاسخگو باشد.

وی گفت: یک هیئت نظارتی شامل تعدادی از اعضای برجسته اقتصادی بر سیاست گذاری های بانک مرکزی نظارت خواهند داشت. این افراد می توانند نظرات خود را فارغ از هر حزب و دسته ای اعلام کنند. همه این افراد توسط شخص رئیس جمهور انتخاب می شوند و رئیس بانک مرکزی مکلف است به رئیس جمهور و هیئت نظارتی در مورد کلیه تصمیم های گرفته شده در بانک مرکزی پاسخگو باشد.

مطالب بیشتر از «خبر تاپ»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها