گزارش تصویری / برداشت توت فرنگی در کردستان | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

گزارش تصویری / برداشت توت فرنگی در کردستان

  • پنجشنبه 20 خرداد 1400 00:46
  • شناسه 64256
گزارش تصویری / برداشت توت فرنگی در کردستان

کردستان با تولید بیش از ۵۰ هزار تن توت‌فرنگی در سال، رتبه نخست کشور (80 درصد) را به خود اختصاص داده است . عمده توت‌فرنگی کردستان مربوط به شهرستان سنندج و شهرستان‌های کامیاران، مریوان و سروآباد هم به ترتیب در جایگاه‌های بعدی تولید این محصول قرار دارند.

https://static2.ilna.news/thumbnail/mgRuqQR41qcb/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6emtKGhoeCGQ,/+.jpg

https://static1.ilna.news/thumbnail/lNlAxSWsBunw/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6emtKGhoeCGQ,/+.jpg

https://static2.ilna.news/thumbnail/jrpuhlvOwARi/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6uSTd1TEWTrY,/+.jpg

https://static2.ilna.news/thumbnail/PnXPVZbl4LMo/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6uSTd1TEWTrY,/+.jpg

https://static1.ilna.news/thumbnail/VyE9L4dFMM5R/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6uSTd1TEWTrY,/+.jpg

https://static3.ilna.news/thumbnail/kTD1g6dhzDyj/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6emtKGhoeCGQ,/+.jpg

https://static3.ilna.news/thumbnail/4KPUjUE1Kmy5/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6emtKGhoeCGQ,/+.jpg

https://static2.ilna.news/thumbnail/wi5AGpMYDtGO/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6emtKGhoeCGQ,/+.jpg

https://static2.ilna.news/thumbnail/5bHcwf1Kr1QL/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6emtKGhoeCGQ,/+.jpg

https://static3.ilna.news/thumbnail/GT95BcXSnJ4p/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6emtKGhoeCGQ,/+.jpg

https://static2.ilna.news/thumbnail/91fKEaaW7nbA/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6emtKGhoeCGQ,/+.jpg

https://static2.ilna.news/thumbnail/7suLSbJnNYxJ/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6emtKGhoeCGQ,/+.jpg

https://static3.ilna.news/thumbnail/eXs7iEq8EAVV/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR0N05nR1BGevhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3eKxxpALFVQgbNKOYal1NCivZ2SUfEkW7vUdYKPIBISJ_RASTlXxlqQqs2EWruyMisD3qocHgjRWmyA5gvXzQTNeOLUmccAP93yC6JKTjlk2Z77D7H3cM4ltkgRYQkhuc6DwBE6tK2EUU,/+.jpg
انتهای پیام/

مطالب بیشتر از «گزارش تصویری»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها