آموزش | استراتژی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • چرا استراتژی برای هر کسب و کاری لازم است؟

    چرا استراتژی برای هر کسب و کاری لازم است؟

    به زبان ساده، استراتژی ابزاری است که افراد یا سازمان ها (کسب و کارها) از طریق آن به اهداف خود دست پیدا می کنند. مدیریت استراتژیک در هر زمینه باید با اولویت‌بندی‌های مخصوصی دنبال شود. به هر صورت نیازها باید بازبینی شوند و تغییرات لازم بر حسب بهبودهای موجود در نظر گرفته شود. 

  • شاخه جبران در مسئولیت اجتماعی

    شاخه جبران در مسئولیت اجتماعی

    مسئولیت اجتماعی در تاریخ کوتاه خود به دسته‌بندی‌های متفاوتی تقسیم شده است که برای نمونه می توان از مواردی همچون؛ مسئولیت اجتماعی در قبال محیط‌زیست، مسئولیت اجتماعی در قبال نیروی انسانی، مسئولیت اجتماعی در قبال صنعت و صنف و مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه در قالب فعالیت‌های خیرخواهانه نام برد. در شاخه جبران مهمترین مؤلفه‌ها؛ برعهده‌گرفتن مسئولیت، درک ضرورت جبران و تلاش برای انجام فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در جهت موضوع مورد نظر، می‌باشد.

جدید ترین برنامه ها